Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

wijkteams

wat doet een wijkteam

Een wijkteam helpt de burger een oplossing te vinden wanneer er behoefte is aan onder­steuning of hulp; zowel op het gebied van wonen, als welzijn en zorg. Soms door het inscha­kelen van mensen uit de eigen omgeving, soms door het inscha­kelen van vrijwil­ligers. Lukt dit niet, dan zorgt het wijkteam voor profes­si­onele onder­steuning zoals de zorg van een wijkverpleegkundige.

wie maken er deel vanuit?

Een wijkteam bestaat uit profes­si­onals van verschil­lende organi­saties. Gemeenten bepalen zelf hoe ze een wijkteam inrichten. In sommige wijkteams neemt ook een huisarts zitting.

voordelen van een wijkteam

Het grote voordeel van een wijkteam is dat mensen niet langer zelf hoeven te zoeken tussen de vele organi­saties en instanties. Het wijkteam biedt burgers - op één adres en dichtbij - toegan­ke­lijke zorg en onder­steuning. Men kan er terecht voor hulp, begeleiding en infor­matie over bijvoor­beeld vrijwil­li­gerswerk, leven met een beperking, veilig zelfstandig thuis blijven wonen, activi­teiten in de buurt, werk, inkomen en gezinsrelaties.

per gemeente verschillend

De inrichting van de wijkteams of het zorgloket verschilt dus per gemeente. Wat voor iedere gemeente geldt, is dat de gemeente nadruk­kelijk een beroep zal doen op het sociale netwerk / de naaste omgeving van de hulpvrager. Met als doel de finan­ciële houdbaarheid van de zorg te vergroten, de zelfred­zaamheid van de mensen te versterken en het omzien naar elkaar te stimuleren.

Print Friendly, PDF & Email