Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

studiefonds

taak

Het studie­fonds voorziet in de mogelijkheid dat admis­siale studenten die finan­ciële problemen voorzien bij de aanvang van de studie, dan wel tijdens de studie daarmee worden gecon­fron­teerd, een beroep kunnen doen op een finan­ciële tegemoet­koming in de kosten van de studie, alsook voor het dagelijkse levens­on­derhoud van hem en (eventueel) zijn gezin. Dit geldt alleen voor de broeders die geen aanspraak (meer) kunnen maken op overheids­stu­die­fi­nan­ciering. Ook bijzondere omstan­dig­heden, zoals het voornemen van de student om in de eindfase van de studie daarvoor meer tijd vrij te maken om spoedig tot de afronding daarvan te komen, kunnen een reden zijn om een aanvraag in te dienen. De voorwaarden om voor een bijdrage in aanmerking te komen, zijn vastgelegd in de Regeling Studie­fonds. Zie www.tua.nl.

secretaris

R. Scher­renburg
Choris­tenpad 100
3766 BD Soest
t 035-6016574
m r@scherrenburg.eu

Print Friendly, PDF & Email