Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

Sulawesi

Het Mamasa­gebied (rondom het dorp Mamasa) ligt in het zuiden van het centrale deel van het eiland Sulawesi in Indonesië. De CGK onder­steunt het eigen opbouw- en zendingswerk van de  Gereja Toraja Mamasa (Toraja­kerken). Die kerken zijn mede uit ons zendingswerk ontstaan. De GTM hebben zo’n 450 kerken en 150 predi­kanten (m/v).

Bunggu

in 2018Een echt zendings­project van de GTM is Bunggu, in het noorden van Zuid-Sulawesi met vijf kampongs (dorpen), waar nieuwe kerken werden geplant. Twee predi­kanten van de GTM werken als zende­lingen in dit gebied (ds. Yavet en ds. Sau’Toding). Twee jonge mannen uit Bunggu, Note en Rudi, studeerden samen - met hulp van de CGK - theologie in Mamasa. Na het behalen van hun diploma in 2018 dienen zij de kerken in hun eigen gebied.

Mada'

Het dorp Mada’ en omgeving is ook zendings­gebied van de GTM. Het ligt hoog in de bergen ten zuiden van Mamasa. Er is een zendings­school van de GTM. De kinderen horen er het evangelie en brengen de naam van Jezus Christus en zijn betekenis en werk mee naar huis Er zijn kleine gemeenten in Mada’ en het dichtbij gelegen Pangngala. In 2013 kreeg Mada’ haar eerste eigen predi­kante, mevr.ds. Tanak.

de Theologische Hogeschool

In Mamasa staat de Theolo­gische Hogeschool van de GTM, de STT (Sekolah Tinggi Teologi). Het is een jonge hogeschool. Er studeren meer dan tweehonderd jongeren. De GTM vroeg zending om hulp voor de bouw van een aula, die werd gerea­li­seerd in 2007. De kleine bibli­o­theek moet verder worden uitge­breid.
Het was de bedoeling dat men in 2016 de leegge­komen lokalen van de Landbouw­school SMK - op dezelfde campus als de STT - in gebruik zou nemen. Door juridische problemen kon dit plan helaas nog niet gerea­li­seerd worden.

landbouwschool

De zending hielp de landbouw­school SMK van de GTM nieuwe gebouwen neer te zetten. De oude ruimtes van de SMK zullen worden toege­voegd aan de Theolo­gische Hogeschool. De nieuwbouw staat dicht bij de Mamasa­rivier. Proef­velden zijn beschikbaar in de directe omgeving.

middelbare school met theologie in het pakket

In 2008 ging in Mamasa een bijzondere school van start, met steun van zendings­de­pu­taten van de CGK in Nederland: middelbaar onderwijs met in het pakket ook theolo­gisch onderwijs. Studenten van deze SMTK kunnen desge­wenst doorstromen naar de Theolo­gische Hogeschool van de GTM.

kleuterscholen

In het hele Mamasa­gebied zijn in een periode van ongeveer vijftien jaar meer dan honderd chris­te­lijke kleuter­scholen door de GTM gebouwd.

In Mamasa ontvangen de leerkrachten van de kleuter­scholen ieder jaar van deskun­digen training voor hun werk

ziekenhuis

Al in de eerste zendings­pe­riode werd in Mamasa een ziekenhuis gebouwd. Het bestaat nog altijd en is eigendom van de GTM. In 2015 vormde een ‘kantine’ het sluitstuk van een grote opknap­beurt: een ruimte waar familie­leden van de patiënten kunnen verblijven. Het ziekenhuis werkt aan het verkrijgen van officiële overheidserkenning.

Hazenlipproject

Een gespe­ci­a­li­seerde arts in de stad Makassar kan vaak al met één operatie een wonder verrichten om kinderen met een hazenlip een nieuwe toekomst te geven. Zending en diaconaat steunen dit project.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl