Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

homosek­su­a­liteit en homosek­suele relaties

taak

De taken van de taakgroep homosek­su­a­liteit en homosek­suele relaties zijn:

  1. een brochure maken met een samen­vatting van de hoofd­punten van de revisie­ver­zoeken van de generale synode 2016 en van de reactie van het commis­sie­rapport daarop als een aanvulling op het gepubli­ceerde studie­rapport uit 2013;
  2. spreken met kerken­raden die een revisie­verzoek indienden en mogelijk andere, met als doel het commis­sie­rapport nader toe te lichten, te luisteren naar moeite, zorg en gewetensnood, ten einde te komen tot een gedeelde overtuiging in het dragen en uitdragen van de kerke­lijke uitspraak van 2013;
  3. een gespreks­no­titie bij de synode­rap­porten van 2013 en 2016 opstellen om het classicale gesprek over homosek­su­a­liteit te entameren en de classes desge­wenst bijstaan bij dat gesprek;
  4. het gesprek zoeken met verwante kerken in samen­werking met deputaten eenheid, met als doel een inhou­de­lijke reactie te ontvangen op rapporten en uitspraak van 2013 en meer gezamen­lijkheid te vinden in de bezinning op homosek­su­a­liteit;

secre­taris

contact­persoon is:

ds. C. Westerink
Meins­straat 114
3862 AE Nijkerk
t 033-2586902
m westerinkc@kpnplanet.nl

 

Print Friendly, PDF & Email