Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

homoseksualiteit en homoseksuele relaties

taak

De taken van de taakgroep homosek­su­a­liteit en homosek­suele relaties zijn:

  1. een brochure maken met een samen­vatting van de hoofd­punten van de revisie­ver­zoeken van de generale synode 2016 en van de reactie van het commis­sie­rapport daarop als een aanvulling op het gepubli­ceerde studie­rapport uit 2013;
  2. spreken met kerken­raden die een revisie­verzoek indienden en mogelijk andere, met als doel het commis­sie­rapport nader toe te lichten, te luisteren naar moeite, zorg en gewetensnood, ten einde te komen tot een gedeelde overtuiging in het dragen en uitdragen van de kerke­lijke uitspraak van 2013;
  3. een gespreks­no­titie bij de synode­rap­porten van 2013 en 2016 opstellen om het classicale gesprek over homosek­su­a­liteit te entameren en de classes desge­wenst bijstaan bij dat gesprek;
  4. het gesprek zoeken met verwante kerken in samen­werking met deputaten eenheid, met als doel een inhou­de­lijke reactie te ontvangen op rapporten en uitspraak van 2013 en meer gezamen­lijkheid te vinden in de bezinning op homoseksualiteit;

secretaris

contact­persoon is:

ds. C. Westerink
Meins­straat 114
3862 AE Nijkerk
t 033-2586902
m westerinkc@kpnplanet.nl

 

Print Friendly, PDF & Email