Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

Tajmyr

Het gebied in Rusland boven de poolcirkel was vanouds het leefgebied van Ngagasanen, Dolganen en Nentsen. Zij hebben meestal geen vaste woonplaats, maar zetten dan hier dan daar hun Tsjoem (tent) neer. Ze leven van visvangst en van de rendieren die ze houden en ze geloven dat het leven bepaald wordt door de vooroudergeesten.

Sinds het begin van de twintigste eeuw delen zij hun leefgebied met mensen uit allerlei delen van de vroegere Sovjetunie. De bodem onder de poolcirkel is namelijk rijk aan delfstoffen, zoals nikkel, koper, goud. Op de plaats waar vooral nikkel gevonden wordt, midden op het schier­eiland Tajmyr, is een grote stad, Norilsk gebouwd, waar zo’n 300.000 mensen wonen.

uit alle volken …

In Openbaring 7:9 laat de Here aan Johannes zien dat er op de jongste dag mensen uit alle volken, stammen, talen en natiën om de troon van God en het Lam staan om hun loflied te zingen. De niet-geregi­streerde baptisten in Rusland zeggen: dat gebeurt niet vanzelf. Iemand moet die boodschap brengen. Daarom zenden ze evange­listen uit in heel Rusland. Dus ook naar die Ngagasanen, Dolganen en Nentsen.

Evangelist Oleg Ljoebitsj (op de foto 1e van rechts) woont met zijn gezin in Norilsk en legt in de zomer per boot en in de winter per auto en sneeuw­scooter duizenden kilometers af om mensen te bereiken die vaak erg afgelegen en eenzaam wonen. Hij wordt daarbij geholpen door een team van acht evangelisten.

Friedensstimme

De stichting Friedens­s­timme Nederland is in 1979 opgericht. De stichting wil zoveel mogelijk chris­tenen in ons land betrekken bij het werk van de broeders en zusters van de niet-geregi­streerde baptis­ten­ge­meenten in de voormalige Sovjet-Unie. Sinds 2010 onder­steunen zendings­de­pu­taten het werk van br. Ljoebitsj en zijn team via stichting Friedens­s­timme en er is daarbij sprake van een uitste­kende samenwerking.

kou

Van de omstan­dig­heden waaronder de Russische evange­listen werken, kunnen wij ons in Nederland nauwe­lijks een voorstelling maken. In de Siberische winter kan de tempe­ratuur zakken tot ver onder de min dertig graden! Daarom helpt zending graag via Pluspro­jecten om goede materialen aan te schaffen: zware voertuigen die zulke tempe­ra­turen aan kunnen. Maar ook dragen we graag bij aan Bijbel­ma­te­riaal dat wordt meege­nomen om uitge­deeld te worden.

toerusting

Het is heel bijzonder dat gerefor­meerde kerken in Nederland baptistenkerken in Rusland helpen! Er ligt immers een belangrijk verschil als het gaat om de doop. Maar het verlangen om samen te werken om het goede nieuws over de Here Jezus te verkon­digen, overstijgt de verschillen die beide partijen zien.

Dat blijkt wel, wanneer eens per twee jaar Neder­landse predi­kanten meewerken aan de toerus­tings­con­fe­rentie voor evange­listen in Norilsk en samen met br. Ljoebitsj en anderen de toendra op gaan om te evange­li­seren. De zending is dankbaar dat er zowel met geld als met Bijbels onderwijs geholpen kan worden. 

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl