Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

thema's

Om een ander tot hulp te zijn is soms kennis nodig. Wij bieden u graag die kennis. Zodat u deze weer kunt doorgeven. Deze pagina wordt aangevuld. Zit het onderwerp waarover u meer wilt weten er niet bij? Laat het ons weten!

 

collecte

De (diaconale) collecte. Overbekend, toch?
Lees meer …

financiële steun

Op verant­woorde wijze als diaken finan­ciële steun bieden.
Lees meer …

jeugddiaconaat

Diaconaat voor en door jongeren!
Lees meer …

kerk aan zet

De kerk terug naar het centrum van de samen­leving.
Lees meer …

kerk in de buurt

Hoe ben je als kerk van betekenis voor uw dorp of wijk?
Lees meer …

micha

Goed en recht doen. Daar staat het Micha­netwerk voor.
Lees meer …

umoja

Een nog vrij onbekend maar krachtig proces rond saamho­righeid.
Lees meer …

vluchtelingen

Hoe gaan we als kerken om met vluch­te­lingen?
Lees meer …

werkloosheid

Wat zijn de gevolgen van werkloosheid en wat kan de diaconie daarin betekenen?
Lees meer …

wijkteams

Een wijkteam zoekt met de burger naar een oplossing.
Lees meer …

zorg

Mensen die zorg nodig hebben, weten niet altijd waar ze terecht kunnen. Hoe kunt u helpen?
Lees meer …

Print Friendly, PDF & Email