Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

uit de levensbron

abonne­menten

De abonne­ments­prijs bedraagt € 38,50 per jaar, dit jaar loopt van december tot en met november. Voor studenten geldt een abonne­ments­prijs van € 30,-per jaar. Buiten­landse abonne­menten op aanvraag. Opzeg­gingen minimaal 1 maand voor het einde van het abonne­mentsjaar (dus voor 1 november). Men kan zich als abonnee opgeven bij:

Stichting Uit de Levensbron
Vlieland 198
3524 AD  Utrecht
t 030-289 24 40
m info@UitDeLevensbron.nl

Ook zijn losse nummers te bestellen à € 6,50. Van oude jaargangen zijn nog diverse nummers te verkrijgen. Prijs afhan­kelijk van aantal en jaargang. Infor­matie hierover is te verkrijgen bij info@UitDeLevensbron.nl.

uitge­geven preken

Een overzicht van de preken die in Uit de Levensbron hebben gestaan, vindt u hieronder in pdf-formaat. U kunt deze overzichten ook als Excel­be­stand opvragen door te e-mailen naar info@UitDeLevensbron.nl.

Print Friendly, PDF & Email