Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

uit de levensbron

abonnementen

De abonne­ments­prijs bedraagt € 38,50 per jaar, dit jaar loopt van december tot en met november. Voor studenten geldt een abonne­ments­prijs van € 30,-per jaar. Buiten­landse abonne­menten op aanvraag. Opzeg­gingen minimaal 1 maand voor het einde van het abonne­mentsjaar (dus voor 1 november). Men kan zich als abonnee opgeven bij:

Stichting Uit de Levensbron
Vlieland 198
3524 AD  Utrecht
t 030-289 24 40
m info@UitDeLevensbron.nl

Ook zijn losse nummers te bestellen à € 7,50. Van oude jaargangen zijn nog diverse nummers te verkrijgen. Prijs afhan­kelijk van aantal en jaargang. Infor­matie hierover is te verkrijgen bij info@UitDeLevensbron.nl.

uitgegeven preken

Een overzicht van de preken die in Uit de Levensbron hebben gestaan, vindt u hieronder in pdf-formaat. U kunt deze overzichten ook als Excel­be­stand opvragen door te e-mailen naar info@UitDeLevensbron.nl.

Print Friendly, PDF & Email