Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

vacatures

werkgroepleden binnenland

De werkgroep binnenland (onderdeel van deputaten diaconaat) is op zoek naar twee nieuwe leden.
Als lid van de werkgroep houd je je bezig met vraag­stukken op het snijvlak van diaconaat en samen­leving. Dit heeft zowel een beleids­matige als een praktische kant. Je adviseert over beleids­matige keuzes. Je denkt mee rondom toerusting van diakenen en gemeenten. Ook beoordeel je binnen­landse diaconale projecten.

We zoeken mensen die van harte verbonden zijn aan ons kerkverband en betrokken zijn op sociale en maatschap­pe­lijke vraag­stukken. Heeft u visie op hulpver­lening vanuit Bijbels perspectief? En/of heeft u ervaring met project­matig werken? Wij komen graag met u in contact, via r.hubregtse@cgk.nl (René Hubregtse, diaconaal consulent binnenland). De werkgroep vergadert vier keer per jaar.

Print Friendly, PDF & Email