Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

Venda

Venda is het woongebied van de Venda’s in Zuid-Afrika’s meest noorde­lijke provincie Limpopo. Het grenst in het noorden aan Zimbabwe, in het oosten aan het Krugerpark. Hoofdstad is Thohoy­andou (‘Kop van de olifant’). Vlak daarnaast ligt Sibasa, de vesti­gings­plaats van het Bible and Training Institute Iyani. De voertaal is voorna­melijk Tshivenda, maar de meesten spreken ook goed Engels.

Het zendingswerk in Venda begon in 1961, toen artsen en zende­lingen werden uitge­zonden. Later werd het werk uitge­breid met het vormings- en toerus­tingswerk aan de Iyani Bijbel­school. In 1992 vertrokken de laatste Neder­landse zendings­werkers uit Venda. Zending heeft relaties met de vele gemeenten die uit het eerste begin zijn ontstaan.

Op een na heeft geen enkele gemeente nog finan­ciële steun nodig. De kerken kunnen zichzelf onder­houden. Alleen het bijdragen aan de kosten voor het gemeen­schap­pe­lijke Bible and Training Institute Iyani gaat boven hun macht.

opleiding en staf

Iyani ligt op een heuvel in Sibasa, dicht bij de stad Thohoy­andou. Ooit werd Iyani opgericht om evange­listen op te leiden, maar sinds lange tijd is het een instituut dat veel breder kijkt.

Er zijn programma’s waarmee kerken­raden alle vrijwil­ligers in de kerk een training kunnen laten volgen.

Daarnaast is er ook grote aandacht voor directe vorming van jongeren, via confe­renties die druk bezocht worden.

Ds. Silas Nefefe, directeur van Iyani, wordt terzijde gestaan door zijn secre­ta­resse Joyce Mmango en door stafme­de­werker Edward Tshik­ovele. Samen zetten zij zich er ook voor in om Iyani zoveel mogelijk finan­cieel onafhan­kelijk te maken. Dat gebeurt o.a. doordat het instituut zijn slaap­plaatsen ook aanbiedt aan studenten die (tijdelijk) in de stad Thohoy­andou moeten zijn voor studie­pro­jecten. Bovendien wordt de grote hal verhuurd voor allerlei gelegenheden.

jongeren en aids

Er is in Venda veel aandacht voor de jongeren van de kerk. Velen van hen zitten met een vraag die nauwe­lijks concreter kan: ‘Hoe blijf ik leven?’ Een vraag die bij de afschu­we­lijke gevolgen van de hiv/aidsepidemie in Zuid-Afrika van het grootste belang is. Onderling praten de jongeren over hiv, maar de predi­kanten stellen het onderwerp ook aan de orde in gesprekken met hen. Zij hebben behoefte aan een duidelijk antwoord.

Ds. Nefefe ziet de jongeren van de kerk en kent hun vragen. Hij aarzelt niet de hivpro­blemen aan de orde te stellen in de cursussen die hij heeft opgesteld en samen met zijn collega’s geeft. Dat levert boeiende en leerzame gesprekken op.

Vooral in de zomer­va­kanties komen veel jongeren (van 9-15 jaar) naar Iyani, soms 400 tot 500 per week. Velen kunnen een plekje vinden in de slaap­zalen op het instituut. Op het binnen­plein of in de grote hal is voldoende accom­mo­datie om te eten en te drinken. Onder­werpen die tijdens zo’n cursusweek worden aange­sneden zijn onder andere seksu­a­liteit, gezag en opvoeding in het licht van de Bijbel’.

samenwerking

Naast Iyani bestaat er ook een theolo­gische opleiding die de naam Heidelberg Theolo­gical Seminary draagt. Dat heeft te maken met een scheuring in de kerken in Zuid-Afrika in het verleden.

De kerken hebben nu besloten dat beide oplei­dingen moeten samengaan. Volgens ds. Nefefe betekent dit dat met name de opleiding van theolo­gie­stu­denten nog praktijk­ge­richter kan worden.

Ds. Nefefe is nu niet alleen directeur van Iyani, hij is ook vice-principaal van Heidelberg Theolo­gical Seminary. Het is de bedoeling dat het nieuwe oplei­dings­in­stituut geleid wordt door de huidige principaal van HTS, ds. Tshililo Liphadzi. Ds. Nefefe hoopt, als de fusie is afgerond, met pensioen te gaan.

 

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl