Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

vertrouwenscommissie predikanten

taak

De vertrou­wens­com­missie predi­kanten draagt zorg voor:

  • het geven van pastorale bijstand en advies aan predi­kanten en/of kerken­raden op hun verzoek of op verzoek van kerkvisitatoren/classes in situaties waar onder­linge verhou­dingen moeilijk zijn geworden, waarbij twee ervaren predi­kanten en een andere broeder met ruime ambte­lijke ervaring het ‘veldwerk’ doen, terwijl zij worden bijge­staan door drie adviseurs met deskun­digheid op het gebied van conflict­be­heersing en/of psycho­so­ciale problematiek;
  • het werken in volstrekte vertrou­we­lijkheid; de vertrou­wens­com­missie is uitsluitend verant­woording schuldig aan de generale synode, waarbij – indien nodig – vertrou­we­lijke infor­matie uitsluitend wordt gegeven aan het moderamen van de synode;
  • het uitvoeren van speci­fieke opdrachten van de generale synode, om te bevor­deren dat predi­kanten en kerken­raden minder met elkaar in moeite komen.

secretaris

L. Stoter
Scheven­straat 4
3295 VK 's-Gravendeel
t 078-6732179
m l.stoterkip@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email