Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

vertrou­wens­com­missie predi­kanten

taak

De vertrou­wens­com­missie predi­kanten draagt zorg voor:

  • het geven van pastorale bijstand en advies aan predi­kanten en/of kerken­raden op hun verzoek of op verzoek van kerkvisitatoren/classes in situaties waar onder­linge verhou­dingen moeilijk zijn geworden, waarbij twee ervaren predi­kanten en een andere broeder met ruime ambte­lijke ervaring het ‘veldwerk’ doen, terwijl zij worden bijge­staan door drie adviseurs met deskun­digheid op het gebied van conflict­be­heersing en/of psycho­so­ciale proble­matiek;
  • het werken in volstrekte vertrou­we­lijkheid; de vertrou­wens­com­missie is uitsluitend verant­woording schuldig aan de generale synode, waarbij – indien nodig – vertrou­we­lijke infor­matie uitsluitend wordt gegeven aan het moderamen van de synode;
  • het uitvoeren van speci­fieke opdrachten van de generale synode, om te bevor­deren dat predi­kanten en kerken­raden minder met elkaar in moeite komen.

secre­taris

L. Stoter
Scheven­straat 4
3295 VK 's-Gravendeel
t 078-6732179
m l.stoterkip@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email