Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

vluchtelingen

"… Ik was een vreem­deling en u hebt Mij gastvrij onthaald. " (Mattheüs 25:35)

Daadwer­kelijk omzien naar vreem­de­lingen is een opdracht die God al vanaf het begin aan zijn kerk heeft gegeven. Deze opdracht komt veelvuldig naar ons toe in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. In Mattheüs 25: 35 gebeurt dat wel heel sterk: als we een vreem­deling gastvrij onthalen, dan is het alsof wij God Zelf gastvrij hebben onthaald.

Het vreem­de­lin­gen­vraagstuk is anno 2015 heel actueel. Een dilemma voor menig diaken, kerklid, enz. We houden het het liefst bij ons vandaan. Asiel­zoekers, vluch­te­lingen in de kerk? Liever niet. Het is te confron­terend, te ingewikkeld.

Gelukkig zijn er organi­saties die heel goed met u kunnen meedenken. Neem gerust met hen contact op.

stichtingen

stichting INLIA - www.inlia.nl

Het Inter­na­ti­onaal Netwerk van Lokale Initi­a­tieven ten behoeve van Asiel­zoekers (INLIA) is een organi­satie die zich inzet voor het bieden van hulp aan asiel­zoekers in nood. Ze biedt onder andere voorlichting en onder­steuning bij de zorg voor asiel­zoekers in nood.

stichting Gave - www.gave.nl

Gave begeleidt plaat­se­lijke chris­tenen vanuit de kerken bij het werk onder asiel­zoekers en is op diverse andere manieren actief in het leggen van contacten tussen Neder­landse chris­tenen en asielzoekers.

stichting LOS - www.stichtinglos.nl

Stichting Landelijk Ongedo­cu­men­teerden Steunpunt (LOS) is sinds 2003 het kennis­centrum voor mensen en organi­saties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfs­vergunning (‘ongedo­cu­men­teerden’). Zij zet zich in voor de basis­rechten van deze migranten en hun kinderen.

Kijk ook op:

  • basisrechten.nl
    Zonder papieren betekent niet zonder rechten. De infor­matie die u hier kunt vinden beschrijft de basis­rechten voor ongedo­cu­men­teerden in Nederland.
  • diaconaalsteunpunt.nl
    Voor diverse downloads en meer info over dit onderwerp.
Print Friendly, PDF & Email