Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

vormingswerk

AZ logo vormingswerk

 

Vormingscursus seizoen 2020 – 2021 

Na de perscon­fe­rentie van jl. 20 mei m.b.t het Corona­virus, heeft de commissie Vormingswerk overleg gehad over de mogelijkheid van de start van de cursus in september 2020.
Een en ander is goed overwogen maar zolang de ‘ander­halve meter maatregel’ van kracht is, is het vrijwel onmogelijk de cursussen op gebrui­ke­lijke wijze op de diverse locaties te laten plaats­vinden.
In afwachting hoe het virus zich deze zomer gedraagt, wil de commissie een beslissing uitstellen tot half augustus. Daarna zal worden aange­sloten bij de besluit­vorming van de overheid met betrekking tot het houden van erediensten.
Kunnen kerkdiensten in september niet op gebrui­ke­lijke wijze gehouden worden, dan zal de cursus in zijn geheel worden uitge­steld tot het seizoen 2021-2022 D.V.

Wel is al een mooi programma door betref­fende docenten gereed gemaakt en dit hopen zij zeker te presen­teren wanneer de cursus weer gaat beginnen. U vindt dit hieronder.

 

Commissie Vormingswerk

De volgende personen zijn verant­woor­delijk voor de vormings­cursus:

Mw. drs. C. Th. Boerke, Apeldoorn, voorzitter
Mevr. H. Wallet, Zierikzee, secre­taris
Dhr. B. Oosten­brink, Scher­penzeel, penning­meester
Prof. dr. H.J. Selderhuis, Hasselt, lid
Drs. A.J. van der Toorn, Leiden, lid

E-mail: vormingswerk.cgk@gmail.com

Bankre­kening: NL33 INGB 0001 9750 25 t.n.v. Comm Vormingswerk Chr Geref Kerken Scher­penzeel

 

onderwerpen seizoen 2020-2021

Op het programma:

  • De Puriteinen, wat bewoog hen? -  drs. C. Th. Boerke, Apeldoorn
  • Liturgie, oefen­school van kerkelijk leven -  ds. J. Groenleer, Leiden
  • Chris­te­lijke visie op armoede en onrecht, en wat er aan te doen - Prof. dr. ir. H. Jochemsen, Bennekom
  • Jacobus de broer van Jezus - drs. R. van de Kamp, Hoogeveen.
  • Kronieken, profe­tische geschied­schrijving - dr. J. van der Knijff, Apeldoorn
  • De vroege kerk en de schepping - Prof. M.A. van Willigen, Apeldoorn

cursuslocaties

De vormings­cursus wordt gegeven op de volgende locaties:

  • Apeldoorn: Theolo­gische Univer­siteit, Wilhel­minapark 4, 7316 BT;
  • Drachten: Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerk Eben-Haëzer, Houtlaan 27a, 9203 AN;
  • Sliedrecht: tijdelijk, Boazkerk Ger. Gem., Rondo 325, 3363 LB, parkeren bij Inter­mezzo;
  • Goes: Chris­te­lijke Gerefor­meerde Maranat­hakerk, Bergweg 43a, 4461 LX.

In Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht wordt zo mogelijk elk onderwerp verspreid over 3 zater­dagen behandeld. Per zaterdag behan­delen 2 docenten elk 1 uur een deel van hun onderwerp. In Goes wordt elk onderwerp op 1 zaterdag volledig behandeld in 2 uur. Daar is 1 docent aanwezig.

In Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht zijn de lessen van 10.00 tot 12.30 uur, met daarin een koffie­pauze van 11.00 uur tot 11.30 uur.

In Goes zijn de lessen van 10.15 uur tot 12.45 uur, met een koffie­pauze van 11.15 uur tot 11.45 uur.

cursusdata per locatie

Apeldoorn:

3

oktober 2020

31

oktober 2020

21

november 2020

12

december 2020

9

januari 2021

23

januari 2021

13

februari 2021

6

maart 2021

27

maart 2021

 

Drachten:
26 september 2020
24 oktober 2020
7 november 2020
28 november 2020
12 december 2020
16 januari 2021
13 februari 2021
6 maart 2021
27 maart 2021
Sliedrecht:

19

september 2020

10

oktober 2020

7

november 2020

12

december 2020

9

januari 2021

23

januari 2021

13

februari 2021

6

maart 2021

27

maart 2021

 

Goes:
3 oktober 2020
14 november 2020
5 december 2020
9 januari 2021
6 februari 2021
20 maart 2021

 

aanmelden

U kunt zich voor deze cursus opgeven door het formulier hiernaast in te vullen. Als u na het invullen op de knop 'indienen' geklikt hebt, ontvangt u een beves­ti­gingsmail (een kopie van uw aanmelding). Heeft u deze niet ontvangen, kijk dan in uw spambox of map voor ongewenste e-mail.

De kosten voor deelnemers in Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht zijn € 50,- per persoon. De kosten voor de deelnemers in Goes zijn € 40,- per persoon. Dit bedrag dient meteen bij aanmelding overge­maakt te worden op NL33 INGB 0001 9750 25 t.n.v. Comm Vormingswerk Chr Geref Kerken, Scher­penzeel. U ontvangt hiervoor geen aparte factuur.

De aanmelding geldt voor één persoon. Ieder persoon s.v.p. apart aanmelden.

Aanmelden graag vóór D.V. 1 september 2020. Dit alles is afhan­kelijk van de situatie rond de corona­crisis. Hierover wordt zo mogelijk tijdig bericht gegeven.

AZ logo vormingswerk

aanmelden Vormingscursus

Print Friendly, PDF & Email