Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

vormingswerk

AZ logo vormingswerk

 

vormingscursus seizoen 2022 – 2023 

Twee achter­een­vol­gende jaren moesten we de cursus vrijwel geheel afzeggen i.v.m. corona.

We zijn dankbaar dat het dit jaar wel weer mogelijk lijkt om de cursus op de diverse locaties te kunnen geven. Hopelijk zonder onderbreking.

Er is een mooi programma gereed gemaakt, mede dankzij de bereidheid van gevraagde docenten.

De cursus wordt op vier locaties gegeven in de periode van eind september 2022 – april 2023.

Iedereen kan deelnemen ongeacht leeftijd en voorop­leiding. Een aanrader ook voor jongeren.

De commissie Vormingswerk bestaat uit de volgende personen:
Mw. drs. C. Th. Boerke, Apeldoorn, voorzitter
Mevr. H. Wallet, Zierikzee, secre­taris
Dhr. B. Oosten­brink, Scher­penzeel, penning­meester
Prof. dr. H.J. Selderhuis, Hasselt, lid
Drs. A.J. van der Toorn, Leiden, lid

 

onderwerpen seizoen 2022 – 2023

Drs. C. Th. Boerke, Apeldoorn De Puriteinen, wat bewoog hen?
Ds. J. Groenleer, Leiden Liturgie, oefen­school van kerkelijk leven
Prof. dr. H. Jochemsen, Bennekom Chris­te­lijke visie op armoede en onrecht, en wat er aan te doen.
Dr. D. Visser, Amersfoort De brief aan de Hebreeen
Dr. J.  van der Knijff, Apeldoorn Kronieken, profe­tische geschiedschrijving
Prof. M.A. van Willigen. Apeldoorn De vroege kerk en de schepping

cursuslocaties en data

Apeldoorn, Theolo­gische Univer­siteit, Wilhel­minapark 4, 7316 BT 

2022: 15 oktober, 5 november, 19 november, 3 december en 17 december.

2023: 21 januari, 18 februari, 11 maart en 1 april.

 

Drachten, tijdelijk: GKV De Fontein, De Kolken 89, 9201 BW

2022: 24 september, 8 oktober, 29 oktober, 3 december, 17 december.

2023: 14 januari, 18 maart, 1 april en 15 april.

 

Sliedrecht, tijdelijk: Boazkerk Geref. Gemeente, Rondo 325, 3363 LB

2022: 15 oktober, 5 november, 19 november, 3 december en 17 december.

2023: 4 februari, 11 maart, 1 april en 15 april.

 

Goes, Chris­te­lijke Gerefor­meerde Maranatha kerk, Bergweg 43a, 4461 LX

2022: 24 september, 12 november en 10 december.

2023: 4 februari, 4 maart en 8 april.

 

De lessen in Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht zijn van 10.00–12.30 met een pauze van 11 – 11.30.

In Goes zijn de lessen van 10.15 - 12.45 met een pauze van 11.15 – 11.45.

Voor aanvang van de lessen en in de pauze kunt u koffie/thee kopen.

 

aanmelden

U kunt zich opgeven voor deze cursus, bij voorkeur via het aanmeld­for­mulier onder aan deze website.

De aanmelding geldt voor één persoon. Graag ieder persoon apart aanmelden. Als u het formulier hebt ingevuld klikt u op de knop ‘indienen’, daarna ontvangt u een beves­ti­gingsmail ( een kopie van uw aanmelding) U kunt zich ook opgeven via e-mail: vormingswerk.cgk@gmail.com , dan graag naam, adres, geboor­tejaar en gewenste cursus­plaats vermelden.
Aanmelden graag voor 1 september zodat we een goede groeps­in­deling kunnen maken.

Hebt u geen internet, bel dan de secre­taris: H. Wallet, 0111 - 416898

 

kosten deelname

Deelname aan de hele cursus in Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht is in totaal voor de

negen lesoch­tenden € 50 per persoon; voor Goes voor de zes lesoch­tenden € 40 per persoon.

Graag gelijk­tijdig met de aanmelding overmaken op bankrekening:

NL 33INGB 000 1975 025 t.n.v. Com. Vormingswerk Chr. Ger. Kerken onder vermelding van naam, deelnemer en cursusplaats.

 


 

 

aanmelden

U kunt zich voor deze cursus opgeven door het formulier hiernaast in te vullen. Als u na het invullen op de knop 'indienen' geklikt hebt, ontvangt u een beves­ti­gingsmail (een kopie van uw aanmelding). Heeft u deze niet ontvangen, kijk dan in uw spambox of map voor ongewenste e-mail.

De kosten voor deelnemers in Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht zijn € 50,- per persoon. De kosten voor de deelnemers in Goes zijn € 40,- per persoon. Dit bedrag dient meteen bij aanmelding overge­maakt te worden op NL33 INGB 0001 9750 25 t.n.v. Comm Vormingswerk Chr Geref Kerken, Scher­penzeel, onder vermelding van naam, deelnemer en cursus­plaats. U ontvangt hiervoor geen aparte factuur.

De aanmelding geldt voor één persoon. Ieder persoon s.v.p. apart aanmelden.

Aanmelden graag vóór D.V. 1 september 2022.

U ontvangt de syllabus t.z.t. in ieder geval online. Wanneer u ook een papieren versie wenst kruist u dat aan in het formulier, dan ligt deze de eerste cursusochtend op locatie voor u klaar.

AZ logo vormingswerk

aanmelden Vormingscursus

Ik ontvang de syllabus graag op papier op de eerste cursusmorgen 

Print Friendly, PDF & Email