Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

vormingswerk

AZ logo vormingswerk

In het winter­seizoen 2018-2019 wordt de Vormings­cursus voor de 49e maal georga­ni­seerd.
Onder andere uit de voorstellen van de deelnemers van vorige seizoenen zijn zes actuele onder­werpen geselec­teerd. Ook dit seizoen hebben wij docenten bereid gevonden om één van de onder­werpen voor te bereiden en te behan­delen.

De cursus wordt op vier locaties gegeven in de periode half september 2018 tot half maart 2019. Iedereen kan deelnemen, er is geen voorop­leiding vereist.

commissie vormingswerk

De volgende personen zijn met elkaar verant­woor­delijk voor de vormings­cursus:

Mw. drs. C. Th. Boerke, Apeldoorn, voorzitter
Dhr. W. van Zwol, Wierden, secre­taris
Dhr. B. Oosten­brink, Scher­penzeel, penning­meester
Prof. dr. H.J. Selderhuis, Hasselt, lid
Dr. J.W. van Pelt, Oud-Beijerland, lid

E-mail: vormingswerk.cgk@gmail.com

IBAN NL33 INGB 0001 9750 25 t.n.v. COMM VORMINGSWERK CHR GEREF KERKEN te Scher­penzeel.

 

onder­werpen seizoen 2018-2019

Het programma bestaat uit de volgende onder­werpen:

 • Momenten uit de CGK-geschie­denis - drs. C. T. Boerke
 • Wat heeft de Kerk met Israël? - ds. A. Brons
 • Van joods-chris­te­lijke gemeente naar kerk uit joden en heidenen (Hand. 6-15) - drs. R. van de Kamp, Hoogeveen
 • De zingende gemeente - drs. J. van der Knijff
 • De Maaltijd des Heeren – Principe en praktijk - drs. J.M.J. Kieviet
 •  Kerk en kerkjeugd - de heer C. van Vianen

cursus­lo­caties

De vormings­cursus zal gegeven worden op de volgende locaties:

 • Apeldoorn: Theolo­gische Univer­siteit, Wilhel­minapark 4, 7316 BT;
 • Drachten: Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerk Eben-Haëzer, Houtlaan 27a, 9203 AN;
 • Sliedrecht: Chris­te­lijke Gerefor­meerde Bethelkerk, Kerkbuurt 74, 3361 BK;
 • combi Bieze­linge / Goes
  Bieze­linge: Chris­te­lijke Gerefor­meerde Opstan­dingskerk, Bieze­lingseweg 6, 4421 KN (29-9 en 10-11);
  Goes: Chris­te­lijke Gerefor­meerde Maranat­hakerk, Bergweg 43a, 4461 LX (overige data).

In Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht wordt zo mogelijk elk onderwerp verspreid over 3 zater­dagen behandeld. Per zaterdag behan­delen 2 docenten elk 1 uur een deel van hun onderwerp. In Goes wordt elk onderwerp op 1 zaterdag volledig behandeld in 2 uur. Daar is 1 docent aanwezig.

In Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht wordt les gegeven van 10.00 tot 12.30 uur met daarin een koffie­pauze van 11.00 uur tot 11.30 uur.

In Goes zijn de lessen van 10.15 uur tot 12.45 uur met een koffie­pauze van 11.15 uur tot 11.45 uur.

cursusdata per locatie

Apeldoorn:

22

september 2018

6

oktober 2018

3

november 2018

24

november 2018

15

december 2018

12

januari 2019

2

februari 2019

16

februari 2019

16

maart 2019

 

Drachten:
15 september 2018
6 oktober 2018
3 november 2018
24 november 2018
15 december 2018
19 januari 2019
9 februari 2019
2 maart 2019
16 maart 2019

 

Sliedrecht:

15

september 2018

29

september 2018

27

oktober 2018

24

november 2018

8

december 2018

12

januari 2019

2

februari 2019

16

februari 2019

9

maart 2019

 

Goes / Bieze­linge:
29 september 2018 B
10 november 2018 B
1 december 2018 G
19 januari 2019 G
16 februari 2019 G
9 maart 2019 G

aanmelden

U kunt zich voor deze cursus opgeven door het formulier hiernaast in te vullen. Wanneer u dit gedaan heeft en de aanvraag is verzonden, ontvangt u ter beves­tiging een kopie van uw aanmelding per e-mail. Heeft u niets ontvangen, kijk dan in uw spam-box of map voor ongewenste e-mail.

De kosten voor deelnemers in Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht zijn € 45,- per persoon. De kosten voor de deelnemers in Goes zijn € 35,- per persoon. Dit bedrag dient meteen bij aanmelding overge­maakt te worden op NL33 INGB 0001 9750 25 t.n.v. COMM VORMINGSWERK CHRGEREF KERKEN te Scher­penzeel Gld. U ontvangt hiervoor geen aparte factuur.

De aanmelding geldt voor één persoon. Ieder persoon s.v.p. apart aanmelden.

Aanmelden graag vóór D.V. 1 september 2018.

AZ logo vormingswerk

aanmelden vormings­cursus

Print Friendly, PDF & Email