Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

vormingswerk

AZ logo vormingswerk

In het winter­seizoen 2019-2020 wordt de Vormings­cursus voor de 50ste maal georga­ni­seerd. Een jubileum.
Onder andere uit de voorstellen van de deelnemers van vorige seizoenen zijn zes actuele onder­werpen geselec­teerd. Ook dit seizoen hebben wij docenten bereid gevonden om één van de onder­werpen voor te bereiden en te behan­delen.

De cursus wordt op vier locaties gegeven in de periode half september 2019 tot half maart 2020. Iedereen kan deelnemen, er is geen voorop­leiding vereist.

Commissie Vormingswerk

De volgende personen zijn verant­woor­delijk voor de vormings­cursus:

Mw. drs. C. Th. Boerke, Apeldoorn, voorzitter
Mevr. H. Wallet, Zierikzee, secre­taris
Dhr. B. Oosten­brink, Scher­penzeel, penning­meester
Prof. dr. H.J. Selderhuis, Hasselt, lid
Dr. J.W. van Pelt, Oud-Beijerland, lid

E-mail: vormingswerk.cgk@gmail.com

Bankre­kening: NL33 INGB 0001 9750 25 t.n.v. Comm Vormingswerk Chr Geref Kerken Scher­penzeel

 

onderwerpen seizoen 2019-2020

Op het programma:

  • Bernard van Clairvaux, monnik en mysticus -  drs. C. Th. Boerke
  • De Talmoed - drs. C.J. van den Boogert
  • Dopen in de NAAM van; enkele Nieuw­tes­ta­men­tische doopge­gevens - drs. R. van de Kamp
  • Het Boek der Psalmen; de binnen­kamer van het Oude Testament - dr. J. van der Knijff
  • Jezus in de Koran en het getui­genis van Jezus aan moslims - drs. C.W. Rentier en drs. W.A. van der Deijl
  • Doop en Avondmaal in de vroege kerk - dr. M.A. van Willigen

cursuslocaties

De vormings­cursus wordt gegeven op de volgende locaties:

  • Apeldoorn: Theolo­gische Univer­siteit, Wilhel­minapark 4, 7316 BT;
  • Drachten: Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerk Eben-Haëzer, Houtlaan 27a, 9203 AN;
  • Sliedrecht: Chris­te­lijke Gerefor­meerde Bethelkerk, Kerkbuurt 74, 3361 BK;
  • Goes: Chris­te­lijke Gerefor­meerde Maranat­hakerk, Bergweg 43a, 4461 LX.

In Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht wordt zo mogelijk elk onderwerp verspreid over 3 zater­dagen behandeld. Per zaterdag behan­delen 2 docenten elk 1 uur een deel van hun onderwerp. In Goes wordt elk onderwerp op 1 zaterdag volledig behandeld in 2 uur. Daar is 1 docent aanwezig.

In Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht zijn de lessen van 10.00 tot 12.30 uur, met daarin een koffie­pauze van 11.00 uur tot 11.30 uur.

In Goes zijn de lessen van 10.15 uur tot 12.45 uur, met een koffie­pauze van 11.15 uur tot 11.45 uur.

cursusdata per locatie

Apeldoorn:

21

september 2019

12

oktober 2019

9

november 2019

23

november 2019

14

december 2019

11

januari 2020

1

februari 2020

15

februari 2020

14

maart 2020

 

Drachten:
21 september 2019
12 oktober 2019
2 november 2019
23 november 2019
14 december 2019
18 januari 2020
8 februari 2020
29 februari 2020
21 maart 2020
Sliedrecht:

28

september 2019

12

oktober 2019

2

november 2019

23

november 2019

7

december 2019

18

januari 2020

8

februari 2020

7

maart 2020

21

maart 2020

 

Goes:
5 oktober 2019
26 oktober 2019
30 november 2019
11 januari 2020
8 februari 2020
21 maart 2020

 

aanmelden

U kunt zich voor deze cursus opgeven door het formulier hiernaast in te vullen. Als u na het invullen op de knop 'indienen' geklikt hebt, ontvangt u een beves­ti­gingsmail (een kopie van uw aanmelding). Heeft u deze niet ontvangen, kijk dan in uw spambox of map voor ongewenste e-mail.

De kosten voor deelnemers in Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht zijn € 45,- per persoon. De kosten voor de deelnemers in Goes zijn € 35,- per persoon. Dit bedrag dient meteen bij aanmelding overge­maakt te worden op NL33 INGB 0001 9750 25 t.n.v. Comm Vormingswerk Chr Geref Kerken, Scher­penzeel. U ontvangt hiervoor geen aparte factuur.

De aanmelding geldt voor één persoon. Ieder persoon s.v.p. apart aanmelden.

Aanmelden graag vóór D.V. 1 september 2019.

AZ logo vormingswerk

aanmelden Vormingscursus

Print Friendly, PDF & Email