Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

vormingswerk

AZ logo vormingswerk

In het winter­seizoen 2018-2019 wordt de Vormings­cursus voor de 49e maal georga­ni­seerd.
Onder andere uit de voorstellen van de deelnemers van vorige seizoenen zijn zes actuele onder­werpen geselec­teerd. Ook dit seizoen hebben wij docenten bereid gevonden om één van de onder­werpen voor te bereiden en te behan­delen.

De cursus wordt op vier locaties gegeven in de periode half september 2018 tot half maart 2019. Iedereen kan deelnemen, er is geen voorop­leiding vereist.

commissie vormingswerk

De volgende personen zijn met elkaar verant­woor­delijk voor de vormings­cursus:

Mw. drs. C. Th. Boerke, Apeldoorn, voorzitter
Dhr. W. van Zwol, Wierden, secre­taris
Dhr. B. Oosten­brink, Scher­penzeel, penning­meester
Prof. dr. H.J. Selderhuis, Hasselt, lid
Dr. J.W. van Pelt, Oud-Beijerland, lid

E-mail: vormingswerk.cgk@gmail.com

IBAN NL33 INGB 0001 9750 25 t.n.v. COMM VORMINGSWERK CHR GEREF KERKEN te Scher­penzeel.

 

onder­werpen seizoen 2018-2019

Het programma bestaat uit de volgende onder­werpen:

 • Momenten uit de CGK-geschie­denis - drs. C. T. Boerke
 • Wat heeft de Kerk met Israël? - ds. A. Brons
 • Van joods-chris­te­lijke gemeente naar kerk uit joden en heidenen (Hand. 6-15) - drs. R. van de Kamp, Hoogeveen
 • De zingende gemeente - drs. J. van der Knijff
 • De Maaltijd des Heeren – Principe en praktijk - drs. J.M.J. Kieviet
 •  Kerk en kerkjeugd - de heer C. van Vianen

cursus­lo­caties

De vormings­cursus zal gegeven worden op de volgende locaties:

 • Apeldoorn: Theolo­gische Univer­siteit, Wilhel­minapark 4, 7316 BT;
 • Drachten: Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerk Eben-Haëzer, Houtlaan 27a, 9203 AN;
 • Sliedrecht: Chris­te­lijke Gerefor­meerde Bethelkerk, Kerkbuurt 74, 3361 BK;
 • combi Bieze­linge / Goes
  Bieze­linge: Chris­te­lijke Gerefor­meerde Opstan­dingskerk, Bieze­lingseweg 6, 4421 KN (29-9 en 10-11);
  Goes: Chris­te­lijke Gerefor­meerde Maranat­hakerk, Bergweg 43a, 4461 LX (overige data).

In Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht wordt zo mogelijk elk onderwerp verspreid over 3 zater­dagen behandeld. Per zaterdag behan­delen 2 docenten elk 1 uur een deel van hun onderwerp. In Goes wordt elk onderwerp op 1 zaterdag volledig behandeld in 2 uur. Daar is 1 docent aanwezig.

In Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht wordt les gegeven van 10.00 tot 12.30 uur met daarin een koffie­pauze van 11.00 uur tot 11.30 uur.

In Goes zijn de lessen van 10.15 uur tot 12.45 uur met een koffie­pauze van 11.15 uur tot 11.45 uur.

cursusdata per locatie

Apeldoorn:

22

september 2018

6

oktober 2018

3

november 2018

24

november 2018

15

december 2018

12

januari 2019

2

februari 2019

16

februari 2019

16

maart 2019

 

Drachten:
15 september 2018
6 oktober 2018
3 november 2018
24 november 2018
15 december 2018
19 januari 2019
9 februari 2019
2 maart 2019
16 maart 2019

 

Sliedrecht:

15

september 2018

29

september 2018

27

oktober 2018

24

november 2018

8

december 2018

12

januari 2019

2

februari 2019

16

februari 2019

9

maart 2019

 

Goes / Bieze­linge:
29 september 2018 B
10 november 2018 B
1 december 2018 G
19 januari 2019 G
16 februari 2019 G
9 maart 2019 G

aanmelden

U kunt zich voor deze cursus opgeven door het formulier hiernaast in te vullen. Wanneer u dit gedaan heeft en de aanvraag is verzonden, ontvangt u ter beves­tiging een kopie van uw aanmelding per e-mail. Heeft u niets ontvangen, kijk dan in uw spam-box of map voor ongewenste e-mail.

De kosten voor deelnemers in Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht zijn € 45,- per persoon. De kosten voor de deelnemers in Goes zijn € 35,- per persoon. Dit bedrag dient meteen bij aanmelding overge­maakt te worden op NL33 INGB 0001 9750 25 t.n.v. COMM VORMINGSWERK CHRGEREF KERKEN te Scher­penzeel Gld. U ontvangt hiervoor geen aparte factuur.

De aanmelding geldt voor één persoon. Ieder persoon s.v.p. apart aanmelden.

Aanmelden graag vóór D.V. 1 september 2018.

AZ logo vormingswerk

aanmelden vormings­cursus

Print Friendly, PDF & Email