Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

vormingswerk

AZ logo vormingswerk

In het winter­seizoen 2017-2018 wordt de Vormings­cursus voor de 48e maal georga­ni­seerd.
Onder andere uit de voorstellen van de deelnemers van vorige seizoenen zijn zes actuele onder­werpen geselec­teerd. Ook dit seizoen hebben wij docenten bereid gevonden om één van de onder­werpen voor te bereiden en te behan­delen.

De cursus wordt op vier locaties gegeven in de periode september 2017 tot maart 2018. Iedereen kan deelnemen, er is geen voorop­leiding vereist.

commissie vormingswerk

De volgende personen zijn met elkaar verant­woor­delijk voor de vormings­cursus:

Mw. drs. C. Th. Boerke, Apeldoorn, voorzitter
Dhr. W. van Zwol, Wierden, secre­taris
Dhr. B. Oosten­brink, Scher­penzeel, penning­meester
Prof. dr. H.J. Selderhuis, Hasselt, lid
Dr. J.W. van Pelt, Oud-Beijerland, lid

E-mail: vormingswerk.cgk@gmail.com

IBAN NL33 INGB 0001 9750 25 t.n.v. COMM VORMINGSWERK CHR GEREF KERKEN te Scher­penzeel.

 

onder­werpen seizoenen 2017-2018

Het programma bestaat uit de volgende onder­werpen:

  • Volharden in de hoop (Hebreeën) - drs. R. van de Kamp
  • Tussen Sterven en Opstanding (Nieuw­tes­ta­men­tische notities) - dr. D. Visser
  • De synode van Dordrecht 1618-1619: historie en erfenis - mw. drs. C. Th. Boerke
  • Vrede door recht (kerkrecht) - drs. H. van Eeken
  • B(l)oeiend diaconaat in een bekoelde samen­leving - ds. G. Drayer
  • Leerdienst en Catechis­mus­preek: voorbij of blijvend? - dr. W. Verboom

cursus­lo­caties

De vormings­cursus zal gegeven worden op de volgende locaties:

  • Apeldoorn: Theolo­gische Univer­siteit, Wilhel­minapark 4, 7316 BT;
  • Drachten: Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerk Eben-Haëzer, Houtlaan 27a, 9203 AN;
  • Sliedrecht: Chris­te­lijke Gerefor­meerde Bethelkerk, Kerkbuurt 74, 3361 BK;
  • Goes: Chris­te­lijke Gerefor­meerde Maranat­hakerk, Bergweg 43a, 4461 LX.

In Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht wordt elk onderwerp verspreid over 3 zater­dagen behandeld. Per zaterdag behan­delen 2 docenten elk 1 uur een deel van hun onderwerp. In Goes wordt elk onderwerp op 1 zaterdag volledig behandeld in 2 uur. Daar is 1 docent aanwezig.

In Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht wordt er les gegeven van 10.00 tot 12.30 uur met daarin een koffie­pauze van 11.00 uur tot 11.30 uur.

In Goes zijn de lessen van 10.15 uur tot 12.45 uur met een koffie­pauze van 11.15 uur tot 11.45 uur.

cursusdata per locatie

Apeldoorn:

23

september 2017

7

oktober 2017

4

november 2017

18

november 2017

2

december 2017

16

december 2017

3

februari 2018

17

februari 2018

10

maart 2018
Drachten:
7 oktober 2017
4 november 2017
18 november 2017
2 december 2017
16 december 2017
13 januari 2018
27 januari 2018
10 februari 2018
10 maart 2018
Sliedrecht:

23

september 2017

7

oktober 2017

4

november 2017

2

december 2017

16

december 2017

6

januari 2018

20

januari 2018

3

februari 2018

17

februari 2018
Goes:
30 september 2017
11 november 2017
9 december 2017
6 januari 2018
10 februari 2018
10 maart 2018

aanmelden

U kunt zich voor deze cursus opgeven door het formulier hiernaast in te vullen. Wanneer u dit gedaan heeft en de aanvraag is verzonden, ontvangt u ter beves­tiging een kopie van uw aanmelding per e-mail. Heeft u niets ontvangen, kijk dan in uw spam-box of map voor ongewenste e-mail.

De kosten voor deelnemers in Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht zijn € 45,- per persoon. De kosten voor de deelnemers in Goes zijn € 35,- per persoon. Dit bedrag dient meteen bij aanmelding overge­maakt te worden op NL33 INGB 0001 9750 25 t.n.v. COMM VORMINGSWERK CHRGEREF KERKEN te Scher­penzeel Gld. U ontvangt hiervoor geen aparte factuur.

De aanmelding geldt voor één persoon. Ieder persoon s.v.p. apart aanmelden.

Aanmelden graag vóór D.V. 1 september 2017.

AZ logo vormingswerk

aanmelden vormings­cursus

Print Friendly, PDF & Email