Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

wat is diaconaat?

Wees barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.’ (Lucas 6)
'Wat u gedaan hebt aan een van de minste van mijn broeders …' (Mattheüs 25)

diaconaat is …

Jezus deed het ons voor: mensen in nood helpen. En Hij vraagt van ons om hetzelfde te doen. Uit liefde voor Hem. En in navolging van Hem. Wij noemen dit diaconaat.

Diaconaat is dienst vanuit de liefde van Christus aan elkaar. Zodat in de gemeente en samen­leving Zijn koning­schap gestalte krijgt.
Dit diaconaat krijgt vorm in de (plaat­se­lijke) kerk, maar ook daarbuiten.

diakenen

In dit alles hebben de diakenen van de gemeente een speciale taak. Namelijk om de gemeente toe te rusten tot dit diaconale werk en dat werk te coördi­neren en te stimu­leren. U leest hier meer over onder diakenen .

deputaten diaconaat

Om de diakenen daarbij te helpen hebben onze kerken een commissie opgericht: deputaten diaconaat.

Print Friendly, PDF & Email