Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

wat is zending?

wat is zending?

Wie we zijn? De Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland hebben een lande­lijke perma­nente commissie (een ‘deputaat­schap’), kortweg ‘zending’ genoemd, die namens de kerken het eigen­lijke werk doet, samen met de plaat­se­lijke kerken.

Er wordt zendingswerk gedaan of onder­steund in Indonesië, Zuid-Afrika, Botswana, Mozam­bique, Burundi, Thailand en Siberië. Ook helpen we bij zendingswerk onder buiten­landse studenten in Nederland.

zendings­diensten

Via het Diensten­bureau kunt u een aanvraag doen voor een zendings­dienst op zondag­ochtend, met tijdens of na de dienst een presen­tatie.
Beschikbaar voor deze diensten zijn ds. Willem van 't Spijker en drs. Jan van 't Spijker.

Wanneer u een zendings­dienst aanvraagt, krijgt de gemeente vooraf­gaand aan de zendings­dienst een flyer over de preek. Voor de kinderen is er een werkje waarover de dominee ook iets vertelt.

Aanvragen kunt u indienen bij secre­ta­resse Willie Ruizendaal. Per e-mail w.ruizendaal@cgk.nl of telefo­nisch 0318-582362.

Print Friendly, PDF & Email