Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

wat is zending?

wat is zending?

Wie we zijn? De Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland hebben een lande­lijke perma­nente commissie (een ‘deputaat­schap’), kortweg ‘zending’ genoemd, die namens de kerken het eigen­lijke werk doet, samen met de plaat­se­lijke kerken.

Er wordt zendingswerk gedaan of onder­steund in Indonesië, Zuid-Afrika, Botswana, Mozam­bique, Burundi, Thailand en Siberië. Ook helpen we bij zendingswerk onder buiten­landse studenten in Nederland.

zendings­diensten

Via het Diensten­bureau kunt u een aanvraag doen voor een zendings­dienst op zondag­ochtend, met tijdens of na de dienst een presen­tatie.
Beschikbaar voor deze diensten zijn ds. Willem van 't Spijker en drs. Jan van 't Spijker.

Wanneer u een zendings­dienst aanvraagt, krijgt de gemeente vooraf­gaand aan de zendings­dienst een flyer over de preek. Voor de kinderen is er een werkje waarover de dominee ook iets vertelt.

Aanvragen kunt u indienen bij secre­ta­resse Willie Ruizendaal. Per e-mail w.ruizendaal@cgk.nl of telefo­nisch 0318-582362.

Print Friendly, PDF & Email