Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

missionaire diaconale werkers

Regel­matig worden leden van onze kerken uitge­zonden om in dienst van andere organi­saties zendings- en/of diaconaal werk te gaan doen. Missi­o­naire diaconale werkers (mdw'ers) worden zij genoemd.  Deputaten diaconaat werken graag met hen samen.

samenwerking

Deputaten diaconaat werken graag met hen samen. Bijvoor­beeld als er noodhulp nodig is in het gebied waar een mdw'er woont. In Haïti werkten depuaten voor noodhulp bijvoor­beeld nauw samen met mdw'er Margot de Greef. U ziet haar links op de headerfoto naast deputaat Arjan Luijer staan in overleg met lokale mensen en een medewerker van noodhulp­or­ga­ni­satie Medair.

Deputaten werken ook graag samen met mdw'ers bij projecten die zij langer steunen. Met Margot de Greef wordt bijvoor­beeld ook intensief samen­ge­werkt bij het project HAI 114 Herbe­bossing.

wie zijn zij?

Op de pagina missi­o­naire diaconale werkers vind u de gegevens van deze werkers.

Print Friendly, PDF & Email