Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

werkers in Nederland

Als Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland hebben we voor het zendingswerk een perma­nente lande­lijke commissie die het bestuur­lijke werk doet. Deze mannen en vrouwen worden zendings­de­pu­taten genoemd. Zij verga­deren een aantal malen per jaar.

Het dagelijkse werk gebeurt in het zendings­kantoor op het Diensten­bureau in Veenendaal. We werken veel samen met kerken in het buitenland. In Indonesië, Zuid-Afrika, Botswana, Mozam­bique, Burundi, Thailand en Siberië. Daarnaast helpen we bij zendingswerk onder buiten­landse studenten in Nederland.

bureau­me­de­werkers

Het contact met de kerken in Nederland en met partners en werkers in het buitenland wordt onder­houden vanuit Veenendaal. Er zijn vier medewerkers. Ds. Willem van 't Spijker heeft als zendings­con­sulent de leiding. Rita Blanken­stijn is als office manager van het Diensten­bureau dagelijks bij het zendingswerk betrokken. Willie Ruizendaal is zendings­se­cre­ta­resse. Simcha van Heiningen is verant­woor­delijk voor het pr-materiaal.

werkers in het buitenland

In 1928 stuurden we de eerste zendeling naar het buitenland: ds. Arie Bikker (1898-1977). Hij ging werken onder de Toraja’s op Sulawesi, Indonesië. Na hem kwam een hele rij werkers, helemaal toen we ook gingen werken in verschil­lende landen in Afrika. De laatste zende­lingen die naar Nederland terug­keerden waren ds. Guus Vos (2011, Mozam­bique) en ds. Kees Buijs (2012, Zuid-Afrika en Indonesië).

vier zendings­echt­paren

Op dit moment zijn er vier echtparen in het buitenland werkzaam als zendings­werker:

  • Hessel en Coby Visser werken sinds 1991 in Botswana als Bijbel­ver­talers.
  • Wilke en Marlies den Hertog werken sinds 2016 in Thailand. Ook al is Wilke predikant – hij is geen zendeling zoals vroeger, op een eigen zendings­terrein van onze kerken. Hij werkt mee in een team van Overseas Missi­onary Fellowship in Isaan, Thailand. Daar werken ook mensen uit andere kerken.
  • Ab en Clarine Mol bereiden zich met hun kinderen, Loïs, Boaz en Jesse, in Engeland voor op uitzending naar Thailand. Zij studeren momenteel aan het All Nations Christian College in Hertford­shire.
  • Guido Groeneveld is, samen met zijn vrouw Evelin Martinez Lòpez en hun zoontje Marti, als gemeen­te­opbp­bouw­werker verbonden aan de gemeente Ciutat Nova in Barcelona.

missi­o­naire diaconale werkers

Er zijn vanuit onze kerken ook veel missi­o­naire diaconale werkers actief: mensen die zich door een plaat­se­lijke kerk hebben laten uitzenden voor zendingswerk bij een vaak wereldwijd werkende organi­satie, zoals Operatie Mobili­satie of Wycliffe Bijbel­ver­talers.

Print Friendly, PDF & Email