Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

werkers in Nederland

De Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland hebben voor het zendingswerk een lande­lijke commissie die het bestuur­lijke werk doet. Deze mannen en vrouwen worden zendings­de­pu­taten genoemd. Zij verga­deren een aantal malen per jaar.

Het dagelijkse werk van zending gebeurt op het Diensten­bureau in Veenendaal. We werken veel samen met kerken in het buitenland: in Indonesië, Zuid-Afrika, Botswana, Mozam­bique en Burundi. In Thailand werken we samen met OMF en in Siberië onder­steunen we samen met Stichting Friedens­s­timme onafhan­ke­lijke baptisten bij het zendingswerk. Verder onder­steunen we in Europa kerkplan­tings­pro­jecten in Barcelona, Parijs, London­derry en in de buurt van Venetië. Daarnaast helpen we IFES Nederland bij zendingswerk  onder buiten­landse studenten.

bureaumedewerkers

Vijf medewerkers in Veenendaal onder­houden de contacten met de kerken in Nederland en met partners en werkers in het buitenland. Ds. Willem van 't Spijker heeft als zendings­con­sulent de leiding. Rita Blanken­stijn is als office manager van het Diensten­bureau dagelijks bij het zendingswerk betrokken. Masja Prins is bureau­on­der­steuner en Rebecca Wieman is pr-medewerker voor zending.

werkers in het buitenland

In 1928 stuurden we de eerste zendeling naar het buitenland: ds. Arie Bikker (1898-1977). Hij ging werken onder de Toraja’s op Sulawesi, Indonesië. Na hem kwam een hele rij werkers, helemaal toen we ook gingen werken in verschil­lende landen in Afrika. De laatste zende­lingen die naar Nederland terug­keerden waren ds. Guus Vos (2011, Mozam­bique) en ds. Kees Buijs (2012, Zuid-Afrika en Indonesië).

vier zendingsechtparen

Op dit moment zijn er vier echtparen in het buitenland werkzaam als zendingswerker:

  • Hessel en Coby Visser werken sinds 1991 in Botswana als Bijbelvertalers;
  • Wilke en Marlies den Hertog werken sinds 2016 in Thailand. Ook al is Wilke predikant - hij is geen zendeling zoals vroeger, op een eigen zendings­terrein van onze kerken. Hij werkt mee in een team van Overseas Missi­onary Fellowship in Isaan, Thailand. Daar werken ook mensen uit andere kerken;
  • Ab en Clarine Mol zijn eveneens uitge­zonden naar Thailand, met hun kinderen, Loïs, Boaz en Jesse;
  • Guido Groeneveld is, samen met zijn vrouw Evelin Martinez Lòpez en hun zoontje Marti, als gemeen­te­op­bouw­werker verbonden aan de gemeente Ciutat Nova in Barcelona.

missionaire diaconale werkers

Er zijn vanuit onze kerken ook veel missi­o­naire diaconale werkers actief: mensen die door een plaat­se­lijke kerk zijn uitge­zonden voor zendingswerk bij een vaak wereldwijd werkende organi­satie, zoals Operatie Mobili­satie of Wycliffe Bijbelvertalers.

Print Friendly, PDF & Email