Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

werkgroep RLG-Reizen

werkgroep recreatie lichamelijk gehandicapten

Tot de opdracht van deputaten pastoraat in de gezond­heidszorg behoort ook de aandacht voor mensen met een handicap. Daartoe heeft het deputaat­schap een werkgroep recreatie licha­melijk gehan­di­capten. Deze werkgroep organi­seert vakanties voor mensen met een licha­me­lijke handicap en voor ouderen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

dhr. L. Stoter (voorzitter), 's Gravendeel;
mw. H. Schraal-Brouwer (secre­ta­riaat gasten), Tollebeek;
mw. G. Kleinjan-Sloot (secre­ta­riaat vrijwil­ligers), Zwijn­drecht;
dhr. M. Koopman (penning­meester), Zierikzee;
A. van Kamp-Kars, Veldhoven;
mw. W. Loeve, Papendrecht.

Contactinformatie
Dhr. L. Stoter
m l.stoterkip@gmail.com
Secretariaat

Voor gasten:
Mw. H. Schraal-Brouwer
Kampplaats 6
8392 CT Tollebeek
t 0527-861210 of 06-21 265622
m werkgroeprlg@gmail.com

Voor vrijwil­ligers:
Mw. G. Kleinjan-Sloot
Verwey­s­traat 21
3333 VP Zwijn­drecht
t 078-6196890
m vrijwilligersrlg@gmail.com

Penningmeester
Dhr. M. Koopman
Steenbank 58
4301 ZR Zierikzee
t 0111-411345
IBAN NL87 INGB 0005 9374 73

vakanties

Wanneer?

22 t/m 28 april 2023

Informatie

Het schip “De Prins Willem-Alexander” is geheel voor gehan­di­capten aangepast. Er is een lift aanwezig waardoor het hele schip bereikbaar is, zelfs het top-dek waar u bij mooi weer heerlijk buiten kunt zitten en waar u een schit­terend uitzicht heeft over het land-schap en de steden. De tweeper­soons gasten­ver­blijven zijn allemaal ruim en comfor­tabel ingericht evenals de sanitaire voorzie­ningen.
Er wordt gevaren van maandag t/m vrijdag. 's Middags kunnen de gasten die dit willen de wal op en de stad bezoeken met behulp van de vele vrijwil­ligers die ons in elke stad komen assis­teren.
Een predikant van één van onze Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken zal ons verge­zellen en tijdens de kerkdienst(en) en avond­slui­tingen zal hij voorgaan. Op zondag­morgen is er een kerkdienst aan boord onder verant­woor­de­lijkheid van de plaat­se­lijke kerkenraad. Wanneer mogelijk wordt er 's middags een kerkdienst samen met de gemeente aan wal gehouden. Tijdens deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
De inwendige mens wordt niet vergeten: de koks die meegaan, kunnen heerlijk koken! Met dieet­wensen wordt uiteraard rekening gehouden.

Kosten

€ 850 per persoon

Wanneer?

een week in september 2023, voor jongvol­was­senen vanaf 25 jaar

Informatie

Van harte welkom in één van onze groeps­ac­com­mo­daties in Twente, óók als je een functie­be­perking hebt. We hebben diverse aange­paste groeps­ac­com­mo­daties, zodat het echt vakantie is voor iedereen. Op 't Keampke kun je samen met familie, vrienden of zorggroep genieten van een luxe en comfor­tabel thuis voor iedereen!.

Op 't Keampke heb je de keuze uit meerdere groeps­ac­com­mo­daties, vakan­tie­huizen en appar­te­menten met een prachtige Twentse uitstraling, hippe inrichting én nuttige aanpas­singen voor mensen met een functie­be­perking.

Bij rolstoel­vrien­de­lijke vakanties horen leuke activi­teiten! De uitstapjes en activi­teiten zijn uitstekend te doen voor mensen met een functie­be­perking of rolstoelers. Een rolstoel­vrien­de­lijke vakantie hoeft namelijk niet saai te zijn! In de omgeving zijn er diverse activi­teiten te doen voor een geslaagde vakantie met rolstoel.

Kosten

€ 725 per persoon

Wanneer?

11 t/m 18 november 2023

Informatie

Locatie Nieuw Hydepark maakt deel uit van de PSDV (Protes­tantse Stichting Diaconaal Vakan­tiewerk) en wordt door ons voor een week gehuurd. Het huis staat in het Hydepark in Doorn en ligt midden in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug. De locatie is goed bereikbaar.

De locatie is van alle gemakken voorzien en volledig aangepast voor ouderen en voor mensen met een licha­me­lijke beperking. Iedere gast heeft hier een eigen kamer met sanitaire voorzie­ningen. Er is een grote huiskamer met open haard, een gezellige zithoek en een aparte eetzaal.

De maaltijden worden verzorgd door de koks van het Nieuw Hydepark. Er wordt vanzelf­sprekend met dieet­wensen rekening gehouden.

Op zondag worden er twee kerkdiensten gehouden, onder verant­woor­de­lijkheid van een kerkenraad van een Chris­te­lijke Gerefor­meerde kerk. In de 2e dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd. De hele week is er een predikant aanwezig. Tijdens het verblijf in Nieuw Hydepark is er gelegenheid om te wandelen of te winkelen in de omgeving. Nieuw Hydepark heeft een eigen rolstoel­busje, dus eropuit gaan is voor iedereen mogelijk.

Het weekpro­gramma is erg gevarieerd met verschil­lende activiteiten. 

Kosten

€ 800 per persoon

Reactie van een deelnemer:

Zodra je de deur van Nieuw Hydepark opendoet,
komt de warme sfeer je tegemoet.
De liefde en eenheid onder elkaar,
dat ervaren we als fijn, nietwaar!
De liefde en zorg worden goed gewaar­deerd,
dat zijn de stafleden nog niet verleerd.
Je kunt erop vertrouwen
dat ze de touwtjes goed in handen houwen!

extra informatie en aanmelden

Eventueel bijko­mende kosten voor de huur van hulpmid­delen, zijn voor eigen rekening.

Naast de kosten die per persoon worden gerekend, kunnen de vakan­tie­weken mogelijk gemaakt worden door een bijdrage van ongeveer 15% vanuit het steun­fonds voor vakan­tie­mo­ge­lijk­heden. Dit steun­fonds wordt gevormd door bijdragen van onder andere vrouwen­ver­e­ni­gingen (koperen potje), diaco­nieën van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken en van gasten en donateurs.

 

Infor­matie

Voor infor­matie over de vakan­tie­mo­ge­lijk­heden kunt u contact opnemen met het secre­ta­riaat van de werkgroep. Het doel van de werkgroep is om voor mensen met een licha­me­lijke handicap en voor ouderen voor wie het alleen op vakantie gaan niet meer mogelijk is, een vakantie te organiseren.

Tijdens al onze reizen wordt u verzorgd door ervaren vrijwil­ligers, verzor­genden en verpleegkundigen.

 

Aanmelding

Zodra wij uw inschrijf­for­mulier ingevuld ontvangen, noteren wij u op de voorlopige lijst, onder voorbehoud van goedkeuring van de arts en verpleeg­kundige van de werkgroep.

Wilt u uw voorkeur opgeven als u met meer dan een vakantie mee wilt? Dit is alleen mogelijk wanneer er plaatsen over zijn.

Bij ( te ) late aanmelding komt u op de wacht­lijst te staan voor de betref­fende reis.

 

Print Friendly, PDF & Email