Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

ZAF052 Werkgelegenheid en hiv-voorlichting

projectomschrijving

Meer dan zes miljoen inwoners van Zuid-Afrika hebben met hiv/aids te maken. SCDO, de diaconale tak van de Reformed Churches of South Africa, geeft hiv/aidsvoorlichting op scholen, bij buurt­co­mités en in kerken. Ook helpt ze hiv/aids-slacht­offers bij het zoeken naar werk of het opzetten van een eigen bedrijf. Daarnaast infor­meert SCDO over het belang van gezonde voeding en gaat zij stigma­ti­sering tegen. Zo biedt ze hoop voor wie getroffen is en probeert ze te voorkomen dat er nieuwe slacht­offers bij komen. 

waarom dit project

Er zijn meer dan 6 miljoen mensen in Zuid-Afrika die leven met hiv/aids. Te veel om niets te doen. De Reformed Churches of South Africa (synod Soutpansberg) hebben dat opgepakt. De diaconale tak van de kerken, de SCDO heeft daartoe een aparte stichting in het leven geroepen, de dr. Helms Aids Love Foundation (HEAL) om voorlichting te geven en kader te vormen in de regio’s waar ze werken. Dit doen ze met o.a. inter­ac­tieve lessen op scholen, in gemeen­schappen, buurt­co­mités en kerken. Juist kerken behoren stigma­ti­sering en discri­mi­natie tegen te gaan en hoop te bieden. Daarnaast wil men graag de slacht­offers helpen aan werk en gezonde voeding. De SCDO pakt vooral ook dat laatste op door mensen te trainen in het opzetten van kleine bedrijfjes waaruit ze inkomsten kunnen genereren en eventueel daarvoor een bescheiden bijdragen te geven.

impact

De SCDO maakt mensen die getroffen zijn door hiv-proble­matiek weerbaar. Slacht­offers worden aange­moedigd om hun plek in de maatschappij opnieuw in te nemen. Als een patiënt kan werken, onder­steunt de SCDO hen bij het zoeken naar een geschikte baan. Wie werk heeft, kan eten kopen. SCDO stimu­leert duurzame landbouw. 

wat kunnen we leren

Hulpver­lenen is ook: mensen bewust maken van hun eigen zwakke en sterke kanten. Wie zich bewust is van zijn eigen (on)mogelijkheden, vindt makke­lijker een passende plek in de maatschappij. Een klus die iemand zelf niet kan klaren, kan je hem uit handen nemen. Effec­tiever is het om diegene te voorzien van de juiste inzichten, zodat hij voor zichzelf kan zorgen en opkomen. 
Print Friendly, PDF & Email