Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

zeemanshuis

zeemanshuis Moerdijk

In Moerdijk staat het Zeemanshuis waar iedereen die op de vaart werkt, welkom is.
In dit huis is ruimte voor ontmoeting, ontspanning en gesprek. Maar ook voor pastorale of praktische hulp kunt u hier terecht. Het huis beschikt over Wifi, een bar en een winkeltje. Het is een gezamenlijk initi­atief van de plaat­se­lijke kerken en het Haven­be­drijf Moerdijk en wordt gerund door vrijwilligers.

Het Zeemanshuis is op elke maandag- en donder­dag­avond open. Vervoer naar en van het Zeemanshuis kan geregeld worden.

contactgegevens

Het Zeemanshuis is op elke maandag- en donder­dag­avond open van
19.00 tot 22.00 uur.

Adres:
Sluisweg - Roode Vaart, Moerdijk

Telefoon:
06-53 596380
0168-416705

Nederlandse Zeemanscentrale

De Stichting Neder­landse Zeemans­cen­trale (NZC) is de koepel­or­ga­ni­satie waar diverse organi­saties binnen het koopvaar­dij­pas­toraat, zoals dat vanuit de kerken wordt vormge­geven, in samen­werken. De NZC is een stichting en heeft in de uitoe­fening van haar doelstelling de Bijbel als grondslag. Verder heeft de stichting als doel het behar­tigen en onder­houden van het geeste­lijke en sociale welzijn van zeeva­renden, en voorts alles te doen hetgeen hiermee verband houdt, of daartoe bevor­derlijk kan zijn.

Het bestuur van de Stichting Neder­landse Zeemans­cen­trale wordt gevormd door:

  • twee leden van de voormalige Vereniging Neder­landse Zeemans­cen­trale, c.q. de Stichting Van der Schalk­fonds te Rotterdam;
  • drie leden van de PKN;
  • een lid te benoemen door deputaten van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland;
  • een lid van de Stichting Diaconaal Haven­project Rotterdam;
  • een lid van de Stichting Koopvaar­dij­pas­toraat Groningen;
  • een lid van de Regionale Commissie Protes­tants Koopvaar­dijwerk Rijnmond;
  • een lid van de Regionale Commissie Protes­tants Koopvaar­dijwerk IJmond.

meer informatie

Meer infor­matie over de NZC vindt u op hun eigen website: www.nederlandsezeemanscentrale.nl.

Print Friendly, PDF & Email