Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

zending, onze opdracht

Kerk en zending horen bij elkaar. Toen de Here Jezus tweeduizend jaar geleden naar de hemel ging, gaf Hij aan zijn volge­lingen de opdracht alle volken tot zijn disci­pelen te maken: ‘En doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onder­houden al wat Ik u bevolen heb.’ Dat is zending: disci­pelen maken voor Jezus.

Omdat Hij gezegd heeft: ‘Zie Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld’, gehoor­zamen wij nog altijd aan die opdracht. Tot Hij terugkomt. 

CGK en buitenlandse zending

De Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland hebben een lande­lijke commissie (een 'deputaat­schap') die namens de kerken het eigen­lijke werk doet, samen met de plaat­se­lijke kerken. Dit deputaat­schap buiten­landse zending wordt meestal kortweg 'zending' genoemd.

In Indonesië, Zuid-Afrika, Botswana, Mozam­bique, Burundi, Thailand, Siberië, Girona, Parijs, Noord-Italië, Noord-Ierland en bij IFES (werk onder buiten­landse studenten in Nederland) werken we samen met chris­tenen die ook aan die opdracht willen gehoor­zamen. Missi­onair-diaconaal werkers zijn wereldwijd actief.

Samen kunnen we veel!

zendingsdienst aanvragen

Via het Diensten­bureau kunt u een zendings­dienst aanvragen voor een zondag­ochtend in uw gemeente. Tijdens of na deze dienst verzorgen ds. Willem van 't Spijker of ds. Jan van 't Spijker een presen­tatie over het zendingswerk.

Het Diensten­bureau levert ook materiaal om de publi­citeit en de verwerking te onder­steunen. Zo ontvangt u een flyer over de preek om uit te delen in de gemeente. En voor de kinderen is er een knutsel­werkje waarover de dominee ook iets vertelt.

Vraag een zendings­dienst en het bijbe­ho­rende materiaal aan bij Masja Prins of 0318-582362.

omslag boek Hij kent mijn weg van oleg Ljoebitsj

levensverhaal Oleg Ljoebitsj

Bestel hier het boek

nieuwsbrief

Ontvang elke maand Zendings­nieuws in uw mailbox! Abonneer hier.

doneren

Uw gift is welkom. Doneren kan hier.

secretaris

ds. B.A.T. Witzier
Postbus 334
3900 AH Veenendaal
t 055-8431326
m zending@cgk.nl

bezoekadres

Diensten­bureau CGK
Ghandis­traat 2
3902 KD  Veenendaal
t 0318-582360
m zending@cgk.nl

volg ons op facebook

 

volg ons op instagram

Print Friendly, PDF & Email