Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

zending, onze opdracht

Kerk en zending horen bij elkaar. Toen de Here Jezus tweeduizend jaar geleden naar de hemel ging, gaf Hij aan zijn volge­lingen de opdracht alle volken tot zijn disci­pelen te maken: ‘En doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onder­houden al wat Ik u bevolen heb.’ Dat is zending: disci­pelen maken voor Jezus.
Omdat Hij gezegd heeft: ‘Zie Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld’, gehoor­zamen wij nog altijd aan die opdracht. Tot Hij terugkomt.

deputaten buitenlandse zending

In de kerk leven we van en bij de boodschap van het Evangelie. De Here Jezus heeft gezegd dat we daarvan wereldwijd moeten getuigen. Dat doen we als het goed is persoonlijk in onze eigen omgeving, maar ook gemeen­schap­pelijk door de zending te steunen. In Indonesië, Zuid-Afrika, Botswana, Mozam­bique, Burundi, Thailand, Siberië, Barcelona, Parijs en bij IFES (werk onder buiten­landse studenten in Nederland) werken we samen met chris­tenen die ook aan die opdracht willen gehoor­zamen. Missi­onair- diaconaal werkers zijn wereldwijd actief. Samen kunnen we veel!

secretaris

ds. E. Everts
Postbus 334
3900 AH Veenendaal
t 06-15015630
m zending@cgk.nl

bezoekadres

Diensten­bureau CGK
Ghandis­traat 2
3902 KD  Veenendaal
t 0318-582360
m zending@cgk.nl

uw gift is welkom:

 

Print Friendly, PDF & Email