Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

zendings-gebieden

gebieden waar we (samen)werken

Zending werkt in verschil­lende landen samen met lokale kerken. Op Sulawesi in Indonesië doen we dat al heel lang, sinds 1928. Omdat het werken daar in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw door politieke omstan­dig­heden heel moeilijk was, werd rond 1960 begonnen in Venda, Zuid-Afrika. Ruim tien jaar later kwam daar KwaNdebele bij, ook in Zuid-Afrika. Daarna volgden Botswana (1990), Mozam­bique (1995), Burundi (2010), Siberië (2010) en Thailand (2010). In 2013 kwam zendingswerk in Europa onder de aandacht en zijn na verloop van tijd projecten in Barcelona en Parijs opgestart.

samenwerken in plaats van leidinggeven

Vroeger hadden zende­lingen uit Nederland de leiding in het werk. Tegen­woordig werken we samen met plaat­se­lijke kerken en chris­tenen. Zij doen het eigen­lijke werk. Vanuit Nederland geven wij advies en onder­steuning. Ook financieel.

Sulawesi

Venda

KwaNdebele

Botswana

Mozambique

Burundi

Isaan

Siberië

Nederland

Europa

Print Friendly, PDF & Email