Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

ziekteverzuim en -preventie

Voor de uitvoering van het verzuim­beleid is een overeen­komst afgesloten met Stichting Steunpunt Kerkenwerk, een vereniging van de Gerefor­meerde Kerken vrijgemaakt.

handreiking

De werkwijze rond de ziekte- en herstel­melding met de betref­fende gemeente en betrokken predikant is vastgelegd in een Handreiking Verzuim­be­ge­leiding. Elke kerkenraad is in het bezit van deze handreiking.

Een strikte naleving van de handreiking is van grote betekenis: enerzijds om zo een goed beeld te krijgen van het ziekte­proces en ander­zijds om bij een onver­hoopt langdurig ziekte­verzuim na twee jaar recht te kunnen krijgen op een uitkering wegens arbeids­on­ge­schiktheid uit de emeritikas.

Ga naar de handreiking…

Print Friendly, PDF & Email