Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

Zzzout 2019-2021

infor­ma­tie­avonden voor kerken­raden

Een missi­onair leertraject kan niet plaats­vinden zonder instemming en leiding van de kerkenraad. Daarom nodigen we ieder voorjaar kerken­raden van harte uit voor een eerste infor­ma­tie­avond. Op deze avond geven wij meer infor­matie over het leertraject en reiken we handvatten aan om als kerkenraad een missi­o­naire visie te ontwik­kelen, zodat de gemeen­te­teams ruimte en steun krijgen om missi­o­naire initi­a­tieven te ontplooien.

Overweegt uw kerkenraad een gemeen­teteam te laten deelnemen aan het traject, dan zijn de kerken­raads­leden van harte welkom op onze intro­duc­tie­avonden voor kerken­raden, graag zoveel mogelijk met de voltallige raad.

Deze avonden worden in maart gehouden en beginnen om 19.45 uur in Veenendaal.

 

Zzzout proeverij

Voor het missi­onair leertraject 2019-2021 organi­seren wij een 'proeverij' voor teams en kerken­raden die geïnte­res­seerd zijn om twee jaar intensief bezig te zijn met lessen uit de Bijbel en uit de missi­o­naire praktijk. Theorie én praktijk. Toerusting en coaching.

De proeverij staat gepland op zaterdag 5 oktober 2019.

Aanmelden en infor­matie bij het missi­onair team op het Diensten­bureau: evangelisatie@cgk.nl.


 

goed om te weten!

  • We hebben plek voor 5 gemeen­te­teams.
  • Deze teams bestaan uit minimaal 5 en maximaal 10 deelnemers.
  • Minimaal 1 lid van het team is kerken­raadslid.
  • De teams die meedoen bij de proeverij hebben zich aangemeld na een eerder gehouden infor­ma­tie­avond voor kerken­raden en geïnte­res­seerde teamleden.
  • Alleen de kerkenraad kan na de proeverij een gemeen­teteam definitief aanmelden.
  • Aanmelden: uiterlijk 1 mei 2019 via evangelisatie@cgk.nl.
  • Het cursusgeld bedraagt € 100 per deelnemer.

cursus­leiders

De leertra­jecten worden begeleid door onze missi­onair consu­lenten:
Petra de Jong-Heins BTh en
ds. Peter L.D. Visser
t 0318-582364
m p.dejong@cgk.nl en p.visser@cgk.nl

De begeleiders van het leertraject 2019-2021 zijn Andries Bakker (evangelist) en ds. Jan van 't Spijker

'Het is ons verlangen dat de kerk niet meer is weg te denken uit deze wijk'

Deelnemer CGK Dedemvaart

missi­onair leertraject 2017-2019

'We willen dat de deuren van onze kerk ook doorde­weeks open gaan voor activi­teiten in onze buurt'

Deelnemer CGK Gouda

missi­onair leertraject 2017-2019

'Ik wil leren hoe we als team onze gemeente kunnen aanmoe­digen om aan de slag te gaan'

Deelnemer CGK Putten

missi­onair leertraject 2017-2019


 

strooi­ka­lender leertraject 2019-2021

2019

za 5 oktober
proeverij met teams en kerken­raden

za 16 november
ontmoe­tingsdag teams

 

2020

za 8 februari | 18 april | 20 juni
ontmoe­tings­dagen teams

za  26 september
'Op Missie'-dag kerken­raden en teams

na september 2020

de data voor het tweede cursusjaar worden later vastge­steld

Print Friendly, PDF & Email