Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

Zzzout 2019-2021

komt u naar een infor­ma­tie­avond?

Laat ons voor 1 maart weten wanneer u komt en met hoeveel personen.

Contact­persoon:
Ruth Brouwer, teamon­der­steuner evange­li­satie
r.brouwer@cgk.nl
0318 - 58 23 64

infor­ma­tie­avonden voor kerken­raden

- dinsdag 12 en donderdag 14 maart 2019 -

Een missi­onair leertraject kan niet plaats­vinden zonder instemming en leiding van de kerkenraad. Daarom nodigen we ieder voorjaar kerken­raden van harte uit voor een eerste infor­ma­tie­avond. Op deze avond geven wij meer infor­matie over het leertraject en reiken we handvatten aan om als kerkenraad een missi­o­naire visie te ontwik­kelen, zodat de gemeen­te­teams ruimte en steun krijgen om missi­o­naire initi­a­tieven te ontplooien.

Overweegt uw kerkenraad een gemeen­teteam te laten deelnemen aan het traject, dan zijn de kerken­raads­leden van harte welkom op onze intro­duc­tie­avonden voor kerken­raden, graag zoveel mogelijk met de voltallige raad.

De avonden beginnen om 19.45 uur op het Diensten­bureau in Veenendaal.

aanmelden

s.v.p. vóór vrijdag 1 maart 2019 bij Ruth Brouwer (teamon­der­steuner evange­li­satie):
r.brouwer@cgk.nl of 0318 - 58 23 64


 

goed om te weten!

  • We hebben plek voor 5 gemeen­te­teams.
  • Deze teams bestaan uit minimaal 5 en maximaal 10 deelnemers.
  • Minimaal 1 lid van het team is kerken­raadslid.
  • De teams die meedoen bij de proeverij hebben zich aangemeld na een eerder gehouden infor­ma­tie­avond voor kerken­raden en geïnte­res­seerde teamleden.
  • Alleen de kerkenraad kan na de proeverij een gemeen­teteam definitief aanmelden.
  • Het cursusgeld bedraagt € 100 per deelnemer.

cursus­leiders

De leertra­jecten worden begeleid door onze missi­onair consu­lenten:
Petra de Jong-Heins BTh en
ds. Peter L.D. Visser
t 0318-582364
m p.dejong@cgk.nl en p.visser@cgk.nl

'Het is ons verlangen dat de kerk niet meer is weg te denken uit deze wijk'

Deelnemer CGK Dedemvaart

missi­onair leertraject 2017-2019

'We willen dat de deuren van onze kerk ook doorde­weeks open gaan voor activi­teiten in onze buurt'

Deelnemer CGK Gouda

missi­onair leertraject 2017-2019

'Ik wil leren hoe we als team onze gemeente kunnen aanmoe­digen om aan de slag te gaan'

Deelnemer CGK Putten

missi­onair leertraject 2017-2019


 

strooi­ka­lender leertraject 2018-2020

2018

ma 12 | do 15 | di 20 maart
infor­ma­tie­avonden kerken­raden

za 20 oktober
proeverij met teams en kerken­raden

za 15 december
ontmoe­tingsdag teams

 

2019

za 16 februari | 30 maart | 15 juni | 23 november
ontmoe­tings­dagen teams

za  21 september
'Op Missie'-dag kerken­raden en teams

2020

za  18 januari | 21 maart | 23 mei
ontmoe­tings­dagen teams

za 19 september
'Op Missie'-dag kerken­raden en teams

Print Friendly, PDF & Email