Projectomschrijving

In de stad Kisumu in Kenia ondersteunt Light to Shine hiv/aidspatiënten die door hun omgeving een negatief stempel krijgen opgedrukt. Dat beïnvloedt de manier waarop zij zichzelf zien, en worden gezien, ingrijpend. Elijah en Willianne Olweny, verbonden aan Light to Shine, zetten zich met een team vanuit hun lokale kerk in door deze groep patiënten thuis te bezoeken. Velen zijn kwetsbaar door hun ziekte of door werkloosheid. Light to Shine helpt hen met voedsel, medische hulp en begeleiding. Wie een leven redt, redt een wereld.

Waarom dit project?

Op de rechteroever van het Victoriameer is sprake van een hoge werkloosheid, een hoog aantal hiv-aids patiënten en grote verslavingsproblematiek. Er zijn veel kwetsbare individuen die geen zorg hebben en waar niet naar omgekeken wordt. Lokale kerken proberen het verschil te maken door dienend aanwezig te zijn en lichamelijke en geestelijke zorg te geven.

Elijah en Willianne vervullen hierin een spilfunctie. Elijah komt uit deze omgeving en kent de problematiek. Hij heeft het verlangen om kwetsbare en zieke mensen te helpen. Zijn vrouw Willianne zet in Kenia haar verpleegstersopleiding en -ervaring in. Samen werken ze met zo’n driehonderd patiënten. Diaconaat ondersteunt dit project met voedselpakketten en transport.

Impact

Het team van Light to Shine probeert het licht van het evangelie door daad en woord te verspreiden. De medewerkers bezoeken wekelijks ‘hun’ patiënten. Degenen die ziek en neerslachtig zijn, krijgen psychosociale, geestelijke, medische en praktische hulp, inclusief voedingsondersteuning. Dit verbetert hun levensstatus en voorkomt dat ze nog zieker worden of zelfs sterven. De meesten van hen zullen sterker worden en in staat zijn om terug te keren naar hun normale taken zoals het zorgen voor hun gezin. Op deze manier willen we hun hoop bieden op de toekomst. Zodat ze uit de negatieve spiraal van armoede, geweld en gebrokenheid kunnen komen.

Wat kunnen we leren?

Tijdens de visitaties deelt Light to Shine ook het Woord van God met de patiënten en bidt met hen. Zo ontvangen deze Kenianen hoop dwars door alle tegenslagen en wanhoop heen. Laten wij ons zo ook inzetten voor juist de verschoppelingen van deze wereld.

Deel dit artikel via

Uw donatie

Doneer op een andere manier

Bekijk deze projecten

Werkgelegenheid en hiv-voorlichting

Lees meer

Hulp aan Soedanese vluchtelingen

Lees meer