Projectomschrijving

Hét Goede Nieuws delen met landgenoten is het verlangen van minder kapitaalkrachtige theologiestudenten. De Faculté Jean Calvin (FJC) in Frankrijk is een van de slechts drie reformatorische theologische faculteiten voor het wereldwijde Franse taalgebied. Een aantal studenten, voornamelijk afkomstig uit Afrikaanse landen, kan hun theologiestudie niet betalen. De faculteitsraad wil hen helpen met een beurs, mits er geld voor is. FJC ontvangt geen overheidssubsidie. Helpt u mee?

Waarom dit project?

Dit project wil arme, maar capabele en gemotiveerde studenten helpen zich op een verantwoorde manier voor te bereiden op hun toekomstige taak als voorganger, missionair werker of pastoraal medewerker in Franstalig gebied. Daarom verwacht het FJC dat de ondersteunde studenten zelf ook actief bijdragen aan de financiering van hun studie door middel van bijbaantjes of bijdragen van hun familie of kerkelijke gemeente. FJC selecteert deze studenten zorgvuldig, zo blijft het risico op voortijdig afhaken laag.

Impact

Vier tot vijf studenten zijn met onze bijdrage in staat hun studie theologie te volgen. Aan het eind van het afgelopen studiejaar zijn weer vier studenten geslaagd. Ze zijn klaargestoomd om op hun plek te dienen in Gods Koninkrijk.

Wat kunnen we leren?

Een lange-termijn-investering zoals het beschikbaar stellen van een studiebeurs levert niet snel en zichtbaar iets op. Maar als we geduld hebben, zien we hoe de gemeente van Christus kan groeien op plekken waar wij het niet verwachten.

Deel dit artikel via

Uw donatie

Doneer op een andere manier

Bekijk deze projecten

Hoop voor Sanjongeren

Lees meer

Werkvoorbereidings­traject straatjongeren

Lees meer