Projectomschrijving

Gertjan en Kate Flikweert zijn werkzaam in Noord-Oeganda. Dit is een arm gebied waar de woestijn (Sahel) oprukt. Dat oprukken wordt versneld doordat mensen bomen kappen om er eten op te koken. Daarnaast worden er in Oeganda grote hoeveelheden bomen gekapt voor de productie van houtskool, veelal illegaal. Illegale houtkap brengt veel schade toe aan het milieu, maar zijn ook schadelijk voor arme boeren. Als de huidige trend zich voortzet, zijn er in 2050 geen bossen meer in Noord-Oeganda.

Gertjan en Kate willen door het opzetten van landbouwprojecten hier verandering in aanbrengen. Hoe geef je mensen eigen middelen van bestaan? Daarbij zijn bossen nodig voor natuur, mens en dier. Ze stimuleren de aanplant van bomen in dit woestijnachtig gebied. Dat doen ze door een eigen boomkwekerij, door onderwijs, maar ook door de plaatselijke bevolking mee te laten helpen bij de aanplant. Zo wordt het bos iets van henzelf.

Waarom dit project?

In Noord-Oeganda is zich een ramp aan het voltrekken. De bodem droogt uit door tekort aan regenval, maar ook door de ontbossing. Daardoor verliezen boeren hun vee, groeit er minder groente en fruit en rukt de woestijn op. Als er niets gedaan wordt zullen mensen naar het Zuiden trekken of als vluchteling naar Europa proberen te komen.

Hoe is het opgezet?

Gertjan en Kate zijn met de stichting Hope Alive een trainingsboerderij opgestart in Gulu, Oeganda.  Het doel van de boerderij is om economische ontwikkelingsmogelijkheden te bieden aan boerengezinnen in armoede. Op de boerderij kunnen lokale boeren voorbeelden zien van kleinschalige projecten die ze op hun eigen boerderij kunnen opstarten. Voorbeelden van projecten zijn het planten van bomen, zodat mensen zelf houtskool kunnen maken (gaat lokale ontbossing tegen), het houden van bijen (ook goed voor de lokale flora en fauna) en het houden van krekels (een goede bron van eiwit en daarom een goed alternatief voor vlees). Op de boerderij is Hope Alive begonnen met een eigen boomkwekerij, om bomen te stekken en op te kweken. Als ze groot genoeg zijn worden deze bomen uitgeplant in de bedreigde gebieden en ook uitgedeeld aan gemeenschappen om ze in hun dorp of op hun eigen terrein bomen te planten.

Impact

Nieuwe bebossing biedt bescherming tegen het oprukken van de woestijn, maar ook tegen rampen zoals aardverschuivingen en overstromingen. Daarbij zorgen bossen voor een natuurlijke omgeving voor landbouw en een leefomgeving om te wonen. Door de gegeven instructie wordt gelet op een verantwoorde kap van hout, zodat het bos in tact blijft.

Deel dit artikel via

Uw donatie

Doneer op een andere manier

Bekijk deze projecten