Projectomschrijving

Het savanne-achtige bosgebied in het noorden van Peru takelt in rap tempo af door uitputting. De bossen veranderen in woestijn en verliezen hun unieke biodiversiteit. A Rocha Peru wil dit proces omkeren en zet in op herstel, behoud en bescherming van het regenwoud en ecosysteem. De lokale bevolking is afhankelijk van de bossen voor voedsel, water en inkomen. A Rocha ondersteunt hen hoe ze de bossen op een duurzame manier kunnen gebruiken zodat ze toch inkomen blijven genereren.

Waarom dit project?

Ontbossing is een groot probleem in Peru. Bosbehoud en herbebossing zijn dringend nodig. In 2019 bijvoorbeeld ging 147.000 hectare bos verloren door houtkap voor houtskool en brandhout, landbouw- en stadsuitbreiding, slechte milieuwetgeving en geschillen over grondbezit. Van het tropisch droge woud aan de Peruaanse kust is nog maar 2% over. Er is veel verlies aan biodiversiteit en het levensonderhoud van de lokale Peruaanse gemeenschappen komt onder druk te staan.

Impact

Nieuwe bebossing biedt bescherming tegen rampen zoals aardverschuivingen en overstromingen. A Rocha Peru gaat overeenkomsten aan met landeigenaren, doet onderzoek naar het tropisch droge woud en zoekt naar alternatieve brandstofbronnen. De organisatie biedt opleidingen aan om te investeren in kennis onder de gemeenschappen. Dit om de tropische droge wouden te behouden en versterken voor de lokale Peruaanse gemeenschappen.

Wat kunnen we leren?

God gaf ons de verantwoordelijkheid om te zorgen voor de schepping. In Peru zien we hoe het werk van A Rocha grote impact heeft. Ook in Nederland kunnen we deze verantwoordelijkheid serieus nemen. Kijk op de website van A Rocha wat je nog meer kunt doen met jouw gemeente.

 

Deel dit artikel via

Uw donatie

Doneer op een andere manier

Bekijk deze projecten

Armoede­verlichting en gemeenschaps­vorming

Lees meer