Projectomschrijving

Wie (goed) Engels spreekt, heeft in Palestijns gebied een voorsprong. Zowel op school als op het werk is Engels een belangrijke taal. STEP richt zich met het geven van Engelse les op met name Palestijnse jongeren wiens leven is getekend door de gespannen sfeer waarin zij leven. STEP gelooft dat als mensen zich kunnen ontwikkelen en iedereen gelijke kansen krijgt, dit een positief effect heeft op de kwaliteit van leven. Help mee te investeren in jonge levens!

Waarom dit project?

Stichting STEP is in 1996 in Nederland opgericht. Het doel van de organisatie is om de kwaliteit van het leven van jongeren op de West Bank positief te beïnvloeden. Het geven van Engelse les door toegewijde en gemotiveerde christelijke onderwijzers is daarbij een belangrijk middel. STEP richt zich op de professionele en persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Er is buiten de lessen tijd voor ontspanning en contact.

Impact

Regelmatig worden er diploma’s uitgereikt aan de jongeren die de opleiding hebben afgerond. Met zo’n diploma in de hand, hebben ze meer kans op de arbeidsmarkt.

Wat kunnen we leren?

Van de manier waarop een ‘gewone’ christelijke onderwijzer lesgeeft, gaat een getuigenis uit. Net zoals er een getuigenis uitgaan van een christelijke ondernemer of een gelovige arts. Er worden wereldwijd dagelijks zaadjes gezaaid die wachten op ontkieming.

Deel dit artikel via

Uw donatie

Doneer op een andere manier

Bekijk deze projecten

Werkvoorbereidings­traject straatjongeren

Lees meer