Deze missionaire geloofsgemeenschap biedt mensen van buiten de kerk de ruimte om het christelijk geloof te ontdekken en kennis te maken met God en kerk. Geraakt door de liefde van Jezus zet Hart voor Velserbroek zich in voor verbinding tussen mensen onderling en van mensen met God. Er worden laagdrempelige buurtlunches georganiseerd waar mensen kunnen genieten van elkaars kookkunsten, maar er ook diepgang wordt geboden en de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over de mooie en moeilijke kanten van het leven en over geloof en ongeloof.

Ga voor meer informatie naar hartvoorvelserbroek.nl

Deel dit artikel via

Bekijk deze projecten