Het Midden-Oosten is al jaren een gebied vol onrust en strijd. Dat geldt voor een land als Syrie. 7 van de 22 miljoen inwoners uit Syrië zijn het land ontvlucht. Daarvan wonen er 2 miljoen in Libanon, op een bevolking van 5 miljoen Libanezen, vooral in de Bekaa-vallei en in de hoofdstad Beiroet. En de omstandigheden zijn vaak erg slecht.

De overheid doet erg weinig om de omstandigheden te verbeteren. Die heeft de handen vol aan de problemen in Libanon zelf. Maar er zijn kerken die zich het lot van vluchtelingen aantrekken. In Beiroet is dat de (van oorsprong) Armeense kerk, Spring of Life Church.  Deze gemeente ondersteunt 100 families met voedsel en medicijnen. Ook helpen ze bij het vinden van werk. 50% van hen is Armeens/Libanees en 50% is Syrisch.  Hun visie is om de mensen thuis te bezoeken. Dat doen Christiana en haar team van deze gemeente trouw. Het doelgebied is de directe omgeving van de kerk. Ze hebben geen ‘selectie bij de poort’. Ze willen echt een relatie aangaan; dat kan ook een vriendschap worden met een leren kennen van Jezus Christus en deel uitmaken van de gemeente. Graag zouden ze meer mensen willen ondersteunen, maar de middelen ontbreken.

Waarom dit project?

De visie van deze kerk is om de liefde van Jezus Christus te delen, door de meest kansarmen te helpen; om hen geleidelijk de kennis van Jezus Christus bij te brengen en hen te laten genieten van het leven met Christus.

Het is het verlangen van deze gemeente om zoveel mogelijk gezinnen uit de armoede te halen door liefdadigheidswerken en hen in staat te stellen zelfvoorzienend te worden en een leven in de kracht van Jezus Christus te leiden. De gemeente gelooft in de werkzame kracht van het Evangelie. Zo gaan deze gezinnen deel te laten uitmaken van het Koninkrijk van God, totdat ze geen materiële steun meer nodig hebben en ze zelf in staat zijn anderen te dienen.

Het is een visie die ze ‘integraal’ noemen. De geestelijke, sociale en economische aspecten worden alle behartigd en meegenomen in de hulp.

Impact

Vluchtelingen in Libanon zijn hier tijdelijk. Ze willen of door naar Europa of weer terug naar hun land Syrië. Dit project helpt beide groepen. De Europa-gangers zitten vast in Libanon en kunnen veelal niet verder door de overeenkomst van de Europese Unie met Turkije. Ze willen er niet blijven, maar in de praktijk groeien hun kinderen er op en wordt hun woning steeds permanenter. De terugkeerders vinden het nog veelal te gevaarlijk om naar Syrië te gaan of wachten op het vertrek van het bewind al-Assad. Dat laatste zal niet zo snel gebeuren. In de praktijk zullen ze met deze opvang in Libanon erg geholpen zijn.

Deel dit artikel via

Uw donatie

Doneer op een andere manier