In samenwerking met OMF (Overseas Missionary Fellowship) zenden onze kerken een aantal zendingswerkers uit naar Isaan, het noordoosten van Thailand. Isaan is zo groot als Frankrijk en het is het arme deel van Thailand. Honger is er niet: de mensen verbouwen hun eigen voedsel, maar de leefomstandigheden zijn meer bescheiden dan in de grote steden en industriële gebieden.

In Isaan wonen meer dan 20 miljoen mensen, waarvan er ongeveer 18 miljoen etnisch Isaan zijn. Christenen vormen 0,16 procent van de bevolking. Minder dan 100.000 mensen zijn rooms-katholiek. Er zijn 725 protestantse kerken met gemiddeld minder dan 50 leden. In 130 van de 300 districten is nog geen protestantse kerk. Er is dus volop werk voor zending in dit gebied. Gelukkig kent Thailand godsdienstvrijheid. Er mág ook gewerkt worden!

Boeddhisme

De Thaise samenleving is doortrokken van het volksboeddhisme met sterk animistische trekken. Dat betekent dat de mensen geloven dat alles ‘bezield’ is en door alles wat je doet kan de geestenwereld om je heen verontrust worden. Het leven wordt daarom beheerst door angst. Dagelijks brengen mensen kleine en grote offers, om niet door een of ander ongeluk getroffen te worden. In steden en dorpen staan enorme tempelcomplexen en bij elk huis zie je een klein offertempeltje.

Deel dit artikel via

Uw donatie

Doneer op een andere manier