Projectomschrijving

In Zambia worden aan het Covenant College, Petauke, predikanten opgeleid. Deze predikanten krijgen veelal geen salaris, maar doen het werk in de gemeente én voorzien in hun eigen levens onderhoud, veelal door een kleine boerderij. Naast theologie krijgen ze daarom ook een agrarische training op de boerderij bij het college. Diaconaat ondersteunt deze training door de kosten van deze boerderij, inclusief trainer te helpen dragen.

Hoe is de training opgezet?

De landbouwtraining is gericht op het opzetten van kleinschalige bedrijfseenheden. Hoe houd je varkens, kippen, geiten en vissen? Hoe verbouw je mais, graan, groenten? Veel studenten hebben hier wel wat kennis van, maar de praktijk is soms wat weerbarstiger.

De studenten leren nieuwe landbouwmethoden en manieren om hun kleine boerderijen te verbeteren en hun opbrengsten te vergroten, zodat hun gezinnen voedselzekerheid hebben. Ze nemen verder kennis van nieuwe ideeën, gewassen en planten, om die toe te voegen aan het landbouwaanbod.

Ook is de opleiding gericht op het bereiken van de gemeenschap met het Evangelie van Jezus Christus door het onderwijs in ‘Farming God’s Way’: hoe geef je een voorbeeld van goede christelijke arbeidsethiek en rentmeesterschap over Gods schepping.

Het is bedoeld om een ​​Bijbels wereldbeeld te promoten via de boerderij; de training richt zich op het geheel van het dagelijks leven en de mensen om ons heen, inclusief geloof, cultuur, familierelaties, werk en onderwijs.

Waarom dit project?

Het Covenant College ziet het als haar taak om een integraal Evangelie te onderwijzen, woord en daad, onderwijs en praktijk. Op dit manier kan het Evangelie doorwerken en wordt de kerk in het oostelijke deel van Zambia gebouwd.

Deel dit artikel via

Uw donatie

Doneer op een andere manier

Bekijk deze projecten

Beurzen theologiestudenten

Lees meer