Projectomschrijving

Naarmate het Israëlisch-Palestijnse conflict voortduurt, escaleert de vijandschap makkelijk tussen deze bevolkingsgroepen. Al op jonge leeftijd leren Israëliërs en Palestijnen elkaar te zien als ‘de vijand’. De christelijke organisatie Musalaha biedt Israëlische en Palestijnse kinderen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten tijdens een zomerkamp. Door samen te eten, (spel)activiteiten te doen en de Bijbel te bestuderen, leren zij stereotype denkbeelden te doorbreken en relaties met elkaar op te bouwen.

Waarom dit project?

Doordat er weinig interactie is tussen beide bevolkingsgroepen worden wederzijdse misvattingen en stereotypen zelden betwist. Helaas wakkert haat aan door pijnlijke ervaringen aan beide kanten. Persoonlijke ontmoetingen zijn cruciaal om in navolging van Christus stappen te kunnen zetten richting echte verzoening. Musalaha is de enige religieuze organisatie die sinds 1990 met Israëliërs en Palestijnen samenwerkt om relaties op te bouwen en een verzoeningsproces te beginnen.

Impact

Als kinderen op jonge leeftijd leren barrières van haat af te breken, komt er een nieuwe generatie die de samenleving wil transformeren, zodat de cirkel van vijandigheid wordt doorbroken. De invloed van deze zomerkampen is zichtbaar in de huidige kampleiders die zelf als kind hebben deelgenomen aan de kampen en zich nu hiervoor willen inzetten.

Wat kunnen we leren?

Musalaha heeft op basis van jarenlange ervaring een model van verzoening ontwikkeld. Dit omvat een proces met een aantal fasen. Het proces begint altijd met het opbouwen van relaties, waarbij men bereid is naar elkaar te luisteren. Via regelmatige follow-ups met de deelnemers worden relaties onderhouden en verdiept. En de deelnemers verspreiden op hun beurt de boodschap van verzoening naar anderen.

Deel dit artikel via

Uw donatie

Doneer op een andere manier

Bekijk deze projecten

Maaltijden kwetsbare schoolkinderen

Lees meer

Opvangcentrum straatkinderen

Lees meer