Oproep april 2020

Het coronavirus heeft grote impact op de levens van miljoenen mensen. Voor de inwoners van allerlei landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika is dit virus een regelrechte ramp. Niet alleen dreigt de angst om ziek te worden zonder toegang tot goede medische zorg, ook betekent een lockdown voor heel veel mensen: geen inkomsten en dus geen eten.

Grote nood

Kerkenhelpenkerken.nl, het noodhulpinitiatief van de CGK, GZB en Verre Naasten, start op verzoek van lokale kerken en partnerorganisaties een coronanoodhulpactie in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Zij bieden diaconale hulp in hun eigen dorp of gemeenschap waar zij de mensen kennen en weten waar de nood hoog is. De financiële middelen van veel van onze partners zijn echter beperkt. Via het noodhulpplatform kerkenhelpenkerken.nl willen wij samen iets doen aan de grote nood die door de coronacrisis op allerlei terreinen ontstaat.

Basisbehoeften en medische hulp

Deze diaconale noodhulpactie wil allereerst voorzien in basisbehoeften, bijvoorbeeld in gezinnen die door lockdowns zonder geld en voedsel zitten. Lokale kerken delen pakketten uit met rijst, linzen, sojabonen, olie, zout en zeep. Andere partners richten zich op het bestrijden van het coronavirus door middel van hygiëne- en gezondheidsadvies.

Ook zijn er christelijke organisaties die het gemis aan goede medische zorg in hun regio proberen op te vangen door te voorzien in mondmaskers, handschoenen en zuurstofflessen, zodat in gebieden zonder dokterspost of ziekenhuis – of waar klinieken het ontbreekt aan deze beschermende middelen – toch verzorging van coronapatiënten mogelijk is. Levensreddende hulp!

Onze steun

Uw steun is hard nodig. Bid mee voor deze kwetsbare mensen en de kerken en organisaties die hulp willen bieden. Wilt u meehelpen? Maak uw gift over op IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau o.v.v. noodhulp coronacrisis of – in het geval van een actie in uw gemeente voor dit noodhulpproject – op het rekeningnummer van uw diaconie. Hartelijk dank!

Kerkenhelpenkerken.nl is een initiatief van het diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en Verre Naasten. Samen helpen we partnerkerken in noodgebieden om hulp te verlenen. Door directe samenwerking met lokale kerken en christelijke organisaties, is het mogelijk om snel en efficiënt de juiste hulp te bieden. De lokale kerken kennen de mensen in hun omgeving en weten waar de grootste nood is.

Deel dit artikel via

Bekijk deze projecten

Begeleiding hiv/aidspatiënten

Lees meer