Een humanitaire ramp

Al geruime tijd duurt de oorlog in Gaza. Het gaat hard tegen hard tussen de beide partijen. Er is een gevechtspauze van een aantal dagen geweest, maar daarna ging de strijd weer door. In de Gazastrook leven ook christenen. Temidden van het geweld proberen ze een schuilplaats te bieden, maar hun mogelijkheden zijn erg beperkt. En er zijn veel kwetsbare mensen die zoeken naar een veilige plek, naar een dak boven hun hoofd, naar eten en schoon drinkwater. Dat is er maar mondjesmaat en een humanitaire ramp dreigt.

Barmhartige Samaritaan

Wat diaconaat wil, is hulp bieden. Je kunt gaan vragen naar de oorzaken van de gewelddadigheden, maar daar helpen we de mensen in Gaza niet mee. De barmhartige Samaritaan had dat ook kunnen doen. Wat is de oorzaak van die gewelddadige overval? Waarom gebeurt dat juist hier op de weg van Jeruzalem naar Jericho? Wie is nu verantwoordelijk voor passende hulp? En maak ik geen politieke keuze als ik, als Samaritaan, aan mijn vijanden, de Joden, hulp bied? Dat doet hij niet. Hij gooit zijn agenda om, laadt de gewonde man op zijn ezel en geeft hem de broodnodige hulp.

Onze Heiland zegt aan het eind van deze gelijkenis: Ga heen, doet u evenzo. We kunnen ons in het strijdgewoel met veel groepen identificeren. Maar we worden stellig geroepen om ons in te zetten voor de kwetsbaren en gewonden; om te helpen wie geen helper heeft.

Ingrijpende gevolgen

In Gaza is gebrek aan alles. 1,6 miljoen mensen zijn ontheemd. 500.000 kinderen hebben psychosociale zorg nodig. Er is een enorm gebrek aan schoon water. Er is tekort aan voedsel, aan medicijnen. Er zijn geen goede sanitaire voorzieningen.

We willen eraan bijdragen deze nood te lenigen. Maar een groot probleem is toegang voor hulpverleners tot het gebied. Hulp van buitenaf wordt maar mondjesmaat toegelaten. Door een lid van ons deputaatschap vonden we toch een hulpverleningskanaal in de vorm van de christelijke hulpverleningspartner ZOA, die werkzaam is in Gaza en mogelijkheden heeft voor het geven van noodhulp. Dit gaf ons vertrouwen om deze noodhulp uit te schrijven. Wilt u helpen?

Gebed

We willen oproepen te bidden voor vrede voor Israël, de Palestijnse gebieden en het hele Midden-Oosten. Bid ook voor de hulpverleners in zowel Gaza, als in Israël in hun zorgen voor slachtoffers. Bid voor de hulp die we willen geven in Gaza. Het is een groot risicogebied, en toch zijn daar helpers in nood.

Hulp bij herstel en zorg

Via onze partner willen we hulp bieden in de vorm van schoon drinkwater, brood, hygiënepakketten en shelters (tenten). Hoop brengen waar wanhoop heerst. Helpt u mee?

Giften kunnen overgemaakt worden

  • via het onderstaande donatieformulier;
  • op IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau o.v.v. noodhulp Gaza;
  • in het geval van een actie in jouw gemeente voor dit noodhulpproject:  op het rekeningnummer van de diaconie.

Hartelijk dank!

Deel dit artikel via

Uw donatie

Doneer op een andere manier

Bekijk deze projecten

Multicultureel kinderkamp

Lees meer

Maaltijden kwetsbare schoolkinderen

Lees meer