Oorlog in Oekraïne

Oekraïne wordt getroffen door een wrede oorlog. Er is veel wanhoop en gebrek. Honderdduizenden mensen zijn hun huizen ontvlucht vanwege het oorlogsgeweld. Anderen hebben vanwege armoede of ouderdom geen andere keus dan in levensgevaarlijke situaties te blijven. Help mee en geef voor  voedsel, schoon drinkwater en (tijdelijk) onderdak.

Ingrijpende gevolgen

Oekraïne was een land met veel tekorten. Als diaconaat CGK steunden we diverse projecten in dit land om de kwetsbaren en zwakken te ondersteunen. Maar nu staat alles stil, zoeken mensen schuilplekken of zoeken een veiliger heenkomen. Ook de bewoners van Father’s House, een van de organisaties waarvan wij projecten ondersteunen, zijn gedeeltelijk geëvacueerd naar Freiburg in Duitsland. Intussen is er veel stuk gemaakt en zal er veel nodig zijn om de schade te herstellen.

Onderdak, voedsel en hulp

Partnerorganisaties willen hulp bieden juist daar waar de nood erg hoog is: onder de vluchtelingen en de meest armen in dit land. Ze helpen met huisvesting, voedsel, medicijnen en noodzakelijke zorg. Zo brengen zij hoop waar wanhoop heerst. Helpt u mee?

Uw steun

Bid mee voor de getroffenen en hulpverleners. Giften kunnen overgemaakt worden op IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau o.v.v. noodhulp Oekraïne of – in het geval van een actie in uw gemeente voor dit noodhulpproject – op het rekeningnummer van uw diaconie. Hartelijk dank!

Deel dit artikel via

Uw donatie

Doneer op een andere manier

Bekijk deze projecten

Moeder- en babycentrum (Kiev)

Lees meer

Onderdak voor moeder en kind (Vatutine)

Lees meer