Aardbeving

Turkije en Syrië zijn getroffen door twee verwoestende aardbevingen, 7.8 en 7.5 op de schaal van Richter. Er zijn duizenden doden te betreuren, daarnaast zijn er veel gewonden. Veel woningen zijn verwoest, mensen bivakkeren onder winterse omstandigheden. Diaconaat wil helpen om te voorzien in de eerste levensbehoeften.

Ingrijpende gevolgen

Het zuidwestelijke deel van Turkije is een arm gebied en grenst aan Syrië waar sinds 2011 jarenlang een burgeroorlog woedde. Veel gevluchte Syriërs wonen in het gebied dat nu getroffen is door de aardbevingen. Hulpverleners ter plaatse melden: ‘Duizenden mensen zijn blootgesteld aan de kou, regen en honger.’

Voedsel en noodhulp

Partnerorganisaties willen hulp bieden juist daar waar de nood erg hoog is; aan mensen die totaal geen eten hebben. Ze helpen met voedsel, medicijnen, tenten en schoon drinkwater. Zo brengen zij hoop waar wanhoop heerst. Help je mee?

Uw steun

Bid mee voor de getroffenen en hulpverleners. Giften kunnen overgemaakt worden op IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau o.v.v. noodhulp Turkije/Syrië; of in het geval van een actie in jouw gemeente voor dit noodhulpproject, op het rekeningnummer van de diaconie. Hartelijk dank!

 

Deel dit artikel via

Uw donatie

Doneer op een andere manier

Bekijk deze projecten