Turkije en Syrië werden op 6 februari 2023 getroffen door twee zware aardbevingen van 7.8 en 7.5 op de schaal van Richter. De gevolgen waren vreselijk: tienduizenden doden, veel gewonden, veel verwoeste woningen en slachtoffers die buiten moesten kamperen onder winterse omstandigheden.

Het zuidwestelijke deel van Turkije is een arm gebied aan de grens met Syrië, waar sinds 2011 een burgeroorlog woedt. Veel gevluchte Syriërs wonen in het gebied dat nu getroffen is door de aardbevingen.

Veel giften voor noodhulp

Deputaten diaconaat startten een noodhulpactie in onze kerken en daar werd erg goed op gereageerd. Tot nu toe kwam er ruim € 500.000 binnen. In dit verslag beschrijven we de belangrijkste besteding van deze donaties. Een deel van het noodhulpgeld is nog niet besteed. Dat zal dit jaar nog gebeuren. Dit verslag beschrijft de besteding van zo’n € 430.000 noodhulpgeld.

Hulpverlenen in een brandhaard

Het aarbevingsgebied lag voor het grootste deel in Turkije, maar ook het noorden van Syrië werd fors getroffen. In dit deel werd de noodhulp bemoeilijk door de burgeroorlog. Het gebied Afrin in het uiterste noord-westen van Syrië was eerst niet en later erg moeilijk bereikbaar.
Omdat de grens van Turkije met Syrië dicht zat en zit, was het niet mogelijk om via die route hulp te bieden. We kozen daarom voor een lijn van hulp via Turkije en voor een lijn van hulp via Libanon naar Syrië.

Hulp via kerken in Turkije

Al vrij snel kreeg diaconaat telefoon van ds. Cees Rentier van Evangelie & Moslims  met de vraag: steunen de Nederlandse kerken de kerken in Turkije bij het geven van noodhulp?

Hij gaf aan hoe goed het is om als kerken in Nederland slachtoffers van de aardbeving te helpen via kerken in Turkije. Na de eerdere aardbeving in Yalova (1999) hadden kerken de handen ineen geslagen om samen te werken onder de naam Ilk Umut Dernegi, Vereniging Eerste Hoop. We konden als Christelijke Gereformeerde Kerken hier, volgens hem, goed bij aansluiten.

En dat bleek! Er kwam een mooie samenwerking tot stand. Ook paste dit erg goed bij het beleid van deputaten diaconaat, die graag als kerken in Nederland helpen bij het helpen van kerken in het buitenland.

We ervoeren in de samenwerking een verbondenheid in Jezus Christus door ons geloof. Dat is lang niet altijd het geval bij samenwerking met niet-kerkelijke organisaties. Diaconaat CGK vormt zo de verbindingsschakel met de kerken in het rampgebied. Inderdaad: als één lid lijdt, lijden allen mee. Én we helpen Turkse kerken om karikaturen die over hen de ronde doen, te doorbreken.

Overzicht Turkije

Hoe gingen onze partners te werk? In overleg met de overheid hielpen zij (en wij!) in de eerste weken na de ramp in Turkije in de omgeving van Gaziantep met primaire levensbehoeften als schoon drinkwater, voedselpaketten, hygiënesets en kleding en al spoedig ook met tenten. In deze regio werden 1.500 tenten opgezet met centrale toiletten. Elke tent heeft een babybedje, slaapmatten, dekens en tentlampen. Na verloop van tijd kwamen er ook koelkasten, omdat het weer in sommige gebieden warmer werd en het bederf van eten op de loer ligt.

De primaire levensbehoeften zijn nog steeds een zorg. Schoon drinkwater wordt wekelijks in vrachtauto’s aangeleverd. Verder zijn er schoenen en sandalen uitgedeeld, fornuizen, speelgoed en ventilatoren.

Het is nu wachten op de plannen voor de herbouw van huizen. Dat ligt gecompliceerd, omdat bij de bouw in een aardbevingsgevoelig gebied er juist veel mis is gegaan. Onze partners van Ilk Umut Dernegi willen bij deze herbouw zeker gaan bijdragen.

Belangrijk om te melden is dat er programma’s zijn voor geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning. Dit is een blijvende vereiste om mensen te helpen herstellen, aangezien alle getroffen mensen te maken hebben gehad met forse niveaus van trauma.

Overzicht Syrië

Via Libanon hielpen we in de regio Aleppo via vier verschillende kerkgenootschapen: de Armeens Evangelische en Armeens Katholieke kerk, de Evangelische alliantie en de Maronitische kerk. Ze hielpen, ongeacht religieuze overtuigingen of etniciteit, vooral met primaire levensbehoeften en medicijnen. Dit was een geweldig getuigenis voor de kerk in haar eigen gemeenschap en was een geweldige kans voor hen om de liefde van Christus aan de ‘hele wereld’ te tonen. Ze hoorden mensen zeggen: “Als jullie er niet waren, wat zouden we dan kunnen doen? We zouden sterven van de honger, vooral omdat de aardbeving midden in een strenge winter plaatsvond.” Anderen zeiden: “We danken God voor alle christelijke families, kerken en ngo’s in het westen die aan ons dachten, ondanks de moeilijkheden waarmee ze zelf worden geconfronteerd. Ze hebben contact met ons opgenomen via de lokale kerken, die ons niet alleen fysiek helpen, maar ook geestelijk, emotioneel en moreel. Dit alles heeft ons door ons trauma heen geholpen.”

Evaluatie

Als diaconaat CGK zijn we dankbaar dat we naar het Schriftwoord konden helpen wie geen helper heeft (Psalm 72). Laten we bidden om herstel, zowel lichamelijk als geestelijk en kracht voor de slachtoffers en hulpverleners.

Laten we ook danken voor wat we met elkaar konden doen in dit land. We kunnen niet overal helpen, maar we dragen bij naar ons vermogen. Dat mag ons ook dankbaar naar onze God en Vader maken voor wat we deden. We mogen Zijn handen en voeten zijn.

Als diaconaat CGK konden we hulp op deze schaal geven door al de bijdragen van kerken en individuele leden.

Dank u wel!

Uw donatie

Doneer op een andere manier

Bekijk deze projecten