Projectomschrijving

In het gemeenschapscentrum van Thembalethu, Zuid-Afrika, vangt men weeskinderen of verlaten kinderen op die te lijden hebben onder armoede, onrecht en ziekte. Medewerkers van het centrum willen hun een veilige, christelijke omgeving en praktische hulp bieden. Door hun behoeften te inventariseren, kunnen zij hun relevante en duurzame hulp bieden. Denk aan behoeften van fysieke, sociaal-emotionele, educatieve of geestelijke aard. Een investering waar deze kinderen zienderogen van opknappen!

Waarom dit project?

In Thembalethu leven ruim honderd kinderen die worden beschouwd als zeer kwetsbaar. Deze kinderen, jonger dan 18 jaar, lopen een aanzienlijk risico wat betreft hun veiligheid, welzijn en ontwikkeling. Dit is het gevolg van ontoereikende zorg en bescherming. De kinderen missen de steun van ouders of familie door overlijden, verlating of ziekte. Soms hebben de kinderen zelf hiv of aids. Ze vallen buiten de sociale vangnetten in hun gemeenschap.

Impact

Er wordt samengewerkt met de kerken in en rond Thembalethu. Via een Bijbelse training leert men vanuit het evangelie de liefde van Christus te tonen door praktische hulp te bieden. Men gaat hierbij uit van de filosofie dat dit doorwerkt van persoon tot persoon. Door het verzachten van leed wordt een sfeer van hopeloosheid veranderd in een sfeer van hoop. De kinderen krijgen hoop voor de toekomst en leren vertrouwen op God.

Wat kunnen we leren?

Samen met scholen en experts in duurzame ontwikkeling zoekt men oplossingen voor de toekomst. Door opleiding en werk wordt de cyclus van armoede doorbroken en herwinnen deze kinderen hun eigenwaarde. Zij kunnen positieve rolmodellen worden voor hun leeftijdsgenoten en opgroeien tot actieve, verantwoordelijke volwassenen binnen hun leefgemeenschap. Ook een weeskind kan een goede toekomst hebben.

Deel dit artikel via

Uw donatie

Doneer op een andere manier

Bekijk deze projecten

Werkgelegenheid en hiv-voorlichting

Lees meer

Opvang en begeleiding weeskinderen (Sun City)

Lees meer

Opvangcentrum straatkinderen

Lees meer