Projectomschrijving

De verslavingszorg in Oekraïne kijkt alleen naar de lichamelijke conditie van verslaafden, met alle gevolgen van dien. Samen met Margreet van Beest, voormalig missionaire diaconale werker, bouwde de lokale kerk opvanghuis ‘Het Anker’ om drugs- en alcoholverslaafden te helpen. Met uw ondersteuning bieden de opvolgers van Margreet deze mensen op een professionele manier perspectief: van afkicken tot zelfstandig wonen, werken en het opbouwen van sociale contacten.

Waarom dit project?

Integrale zorg voor verslaafden is nagenoeg afwezig in Oekraïne waardoor zij makkelijk terugvallen. In Het Anker stelt men daarentegen samen met de cliënt een persoonlijk behandelplan met afspraken op. Zo werken de cliënten actief aan hun eigen problematiek die ten grondslag ligt aan de verslaving. Door dit bewuste ontwikkelingsproces wil Het Anker bereiken dat zij op termijn terug kunnen keren naar hun thuissituatie.

Impact

Per jaar verblijven gemiddeld 10 bewoners in Het Anker. Men biedt hun emotionele stabiliteit, lichamelijke gezondheid en psychologische begeleiding. De Geboortekerk van Zhytomyr geeft geestelijke ondersteuning. De meeste cliënten voltooien hun behandeling, een enkele valt terug. Er zijn verschillenden die het christelijk geloof ontdekken en zich aansluiten bij de kerk. Via het uitdelen van folders en het brengen van bezoeken aan andere verslavingszorginstellingen werft Het Anker nieuwe bewoners. Zo geeft men steeds andere verslaafde mensen echt perspectief in het leven!

Wat kunnen we leren?

Zorg gegeven uit oprechte liefde en een complete professionele behandeling kunnen herstel bieden in uitzichtloze situaties. Geven wij ’hopeloze gevallen’ een kans om – met de juiste hulp – uit de put te klimmen? Krijgen ze ruimte in onze harten, gebeden en daden?

Deel dit artikel via

Uw donatie

Doneer op een andere manier

Bekijk deze projecten

Moeder- en babycentrum (Kiev)

Lees meer

Onderdak voor moeder en kind (Vatutine)

Lees meer

Rehabilitatie druggebruikers

Lees meer