Projectomschrijving

Was Haïti rond 1800 een van de eerste landen die slavernij afschafte, vandaag de dag werken zo’n 300.000 kinderen als slaaf in het huishouden van gastouders. Restavek Freedom zet zich in om ‘restaveks’ naar school te laten gaan en biedt hun psychosociale hulp. Gastouders worden bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid: uitbuiting en/of uitsluiting van school wordt niet geaccepteerd. Ieder kind heeft recht op onderwijs en een veilige omgeving! Deputaten werken in dit project samen met Woord en Daad.

Waarom dit project?

Veel kinderen in Haïti kunnen of mogen niet thuis blijven wonen, bijvoorbeeld door armoede. Ze worden door een bemiddelaar voor lange tijd bij een gastgezin ondergebracht. Daar krijgen ze kost en inwoning. In ruil daarvoor moet het kind meewerken in de huishouding. De ouders weten vaak niet precies waar hun kind verblijft, terwijl het kind in een eenzame en kwetsbare positie terechtkomt.

Impact

Elk kind in het programma van Restavek Freedom krijgt versneld onderwijs. Dat stelt hem of haar zoveel mogelijk in staat om toch mee te komen in de maatschappij. Ook krijgt het kind begeleiding van een maatschappelijk werker. Deze hulp is onmisbaar in het opbouwen van zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. Daarnaast waarborgt deze begeleider een veilige thuissituatie voor het kind, die meestal bij zijn/haar gastgezin blijft wonen. Restavek Freedom zet verder ook in op bewustwording van onder andere kerkleiders om restaveks met naastenliefde te behandelen. De organisatie geeft voorlichting, doet aan preventie op scholen en lobbyt via Woord en Daad bij de overheid.

Wat kunnen we leren?

De praktijk rond restaveks is sociaal breed geaccepteerd in Haïti. Restavek Freedom doorbreekt het huidige gedachtegoed met de Bijbelse boodschap van liefde en gerechtigheid. Durven wij op te komen voor onderdrukten? Durven wij tegen de gevestigde orde in te gaan? Maar ook: grijpen wij in als kinderen in de knel komen?

Deel dit artikel via

Uw donatie

Doneer op een andere manier

Bekijk deze projecten

Opvangcentrum straatkinderen

Lees meer

Opvang en begeleiding weeskinderen (Sun City)

Lees meer