De zorg in Senegal, ons een zorg!

In Senegal zijn er weinig mogelijkheden voor het opleiden van medisch personeel. Er is niet alleen een enorm tekort aan artsen, maar zeker ook aan verpleegkundigen. Uit een inventarisatie bleek dat in de christelijke gezondheidscentra in Dakar en Thiès is er minstens 250 extra gezondheidswerkers nodig zijn. De reden is mede dat de overheid steeds hogere eisen aan klinieken stelt als het gaat om voldoende en gekwalificeerd personeel. Als hier niet aan voldaan wordt, dreigt een missiekliniek gesloten te worden. Het christelijk getuigenis komt duidelijk in gevaar wanneer het christelijk gezondheidswerk zou worden onderbroken.

Tropenarts Tabitha Kieviet heeft daarom met een aantal artsen het initiatief genomen om te komen tot meer verplegend personeel voor de 25 zendingsklinieken in het land. In Dakar is een driejarige opleiding voor verpleegkundigen gestart. En dat zonder overheidssubsidie, omdat de overheid geen mogelijkheden biedt.

Hoe is de school opgezet?

Het bestuur van de school is geïnspireerd door onze Heiland Jezus Christus. Hij gaf ons een voorbeeld van toewijding, uitmuntendheid, nederigheid en integriteit.

We trainen gezondheidswerkers om in hun werk te kunnen laten zien:

  • Compassie voor hun patiënten
  • Competentie in de uitoefening van hun beroep
  • Karakter van Jezus Christus als referentie
  • Verstandige en effectieve communicatie
  • Moed en toewijding.

Waarom dit project?

De nood aan medische zorg is in Senegal erg hoog: op elke 16.000 inwoners is er slechts één arts. Zo’n 90% van de Senegalese bevolking heeft geen toegang tot veilige en betaalbare gezondheidszorg. Een groot deel van de ruim 14 miljoen inwoners van Senegal heeft te kampen met malaria, wijdverbreide armoede en een hoge kindersterfte. 1 op de 11 kinderen bereikt er de volwassen leeftijd niet en wijdverbreide ondervoeding maakt het moeilijker voor kinderen om te herstellen van ziekten. Kortom, medische zorg is hard nodig.

Impact

Het bestuur en de docenten zien uit naar een volledig functionele school die zal voorzien in de benodigde menskracht van de christelijke gezondheidszorgstructuren in Senegal en daarbuiten. De start was in 2022 en de verwachting is dat na vijf jaar jaarlijks 40 -50 studenten de tweejarige opleiding zullen afronden.

Deel dit artikel via

Uw donatie

Doneer op een andere manier

Bekijk deze projecten