Projectomschrijving

In het noorden van Nicaragua leven op het platteland veel koffieboeren met hun gezinnen in extreme armoede. Dit gaat veelal om kleine producenten van koffie die gebruik maken van de aanwezige natuurlijke hulpbronnen. De organisatie PAC helpt deze koffieboeren met behulp van een succesvolle methode de productie te verbeteren en de grond duurzaam te verbouwen. Dit vergroot de economische kansen voor de koffieboeren aanzienlijk.

Waarom dit project?

PAC is vooral actief in Jalapa en Murra. Deze gemeenten verkeren in een situatie van grote armoede. Veel basisbehoeften zijn ontoereikend. Denk hierbij aan slechte huisvesting, slechte sanitaire voorzieningen, weinig werkgelegenheid en ontoereikend onderwijs. De problemen worden vergroot door incidenten van bendes gelinkt aan de georganiseerde misdaad. Het grootste deel van de bevolking is afhankelijk van de landbouwproductie, die lange tijd niet goed verder ontwikkeld is en gevoelig is voor klimaatverandering.

Impact

PAC werkt met een bedrijfsmodel waarin koffieboeren worden opgeleid en ondersteund, waarbij ten volle gebruik wordt gemaakt van hun gaven en talenten. In drie jaar tijd wordt er toegewerkt naar een betere productiviteit en kwaliteit en een beter behoud van de hulpbronnen. Elk jaar worden 100 koffieproducerende gezinnen in het project opgenomen. Dat betekent 300 gezinnen in de periode van 2021 t/m 2023. Het inkomen van deze gezinnen groeit met zo’n 10% per jaar.

Wat kunnen we leren?

De ervaring van PAC is dat de marginale situatie van de boer in een periode van drie jaar wordt omgekeerd door de toepassing van het bedrijfsmodel. Er ontstaan betere economische kansen voor de boeren en hun gezinnen. De armoede neemt af en daarmee de gezondheidsrisico’s. Hierdoor groeit het vertrouwen voor de toekomst.

Deel dit artikel via

Uw donatie

Doneer op een andere manier

Bekijk deze projecten

Training kwetsbare vrouwen

Lees meer

Armoede­verlichting en gemeenschaps­vorming

Lees meer