Het land

Oeganda is een prachtig land op de evenaar in Oost-Afrika. Het heeft één van de jongste bevolkingen ter wereld, meer dan de helft van de 44 miljoen mensen is jonger dan 18 jaar. Jarenlang werd het land geteisterd door conflicten en onveiligheid. Dat is nu verleden tijd, maar de gevolgen zijn dat niet, vooral niet voor de kinderen en jongeren in dit land. Op dit moment lijdt een kwart van hen aan ondervoeding en overlijdt 1 op de 20 kinderen voor de 5e verjaardag. Vooral in het Noorden en Oosten hebben kinderen te maken met geweld en armoede en voedselonzekerheid.  7 procent van de kinderen is gehandicapt, lichamelijk en/of verstandelijk. Dat is hoog en komt waarschijnlijk door de lange oorlog met rebellen in het noorden.

In Bubulo, een plaats in het oosten van Oeganda, is door Shalom Christian Ministries, die we kennen van het project ‘Steun aan wezen, weduwen en gehandicapten’ een beroepsopleiding gestart. Dit om jongeren, waaronder gehandicapten, te ondersteunen bij het verkrijgen van een duurzaam inkomen. We geven de jongeren die de opleiding hebben afgemaakt een toolbox. Zo krijgen de metselaars en timmerlui een gereedschapskist zodat ze meteen een werk kunnen starten. De naaisters krijgen een naaimachine en de kapster een kappersset vanuit dit project. Helpt u mee om ze meteen te kunnen laten starten?

Waarom dit project?

Jongeren hebben in deze plaats en in de wijde omtrek geen mogelijkheid voor een beroepsopleiding, bijvoorbeeld tot metselaar, timmerman, naaister of kapper. Ze trekken daarom nogal eens naar de grote stad Kampala om daar een toekomst op te bouwen. Het leven in de grote stad kent echter veel teleurstelling en mislukking. De visie van ‘Shalom’ is om de jongeren in de eigen omgeving werkzaam te laten zijn en een leven op te bouwen als vakman of vakvrouw.

Naast deze opleiding leert men de jongeren de basiswaarden van het christelijk geloof en ook om te vertrouwen op God voor nu en voor de toekomst.

Impact

Projectleider Joseph Wanda is zelf jaren werkzaam geweest in de landbouwsector en als jeugdleider betrokken bij kerken om jongeren bekend te maken met Christus. Hij werkt samen met een team van mensen met ieder een eigen specialiteit op het gebied van landbouw, bedrijfsvoering en (geestelijke) gezondheidszorg. Wanneer mensen een eigen inkomen kunnen vergaren, verbeteren de leefomstandigheden en heeft men toegang tot goede zorg.

Wat kunnen we leren?

De leden van de plaatselijke kerk worden in dit project ingeschakeld om het contact te zoeken met deze kwetsbare mensen en hen praktisch te helpen. Door de onderlinge banden die ontstaan, is er ruimte om zich te ontwikkelen, maar ook om het evangelie te delen. Deze onderlinge gemeenschap geeft hen, naast de praktische hulp, nieuwe hoop en vertrouwen in God en mensen.

Deel dit artikel via

Uw donatie

Doneer op een andere manier

Bekijk deze projecten

Zelfredzame weduwen, wezen en gehandicapten

Lees meer

Werkvoorbereidings­traject straatjongeren

Lees meer