Projectomschrijving

Vanuit Managua, de hoofdstad van Nicaragua, is ICC een ondernemersproject voor kansarme vrouwen gestart. Deze christelijke organisatie biedt 60 vrouwen een beroepsopleiding aan waardoor zij zelf in hun levensonderhoud leren voorzien. Met het leren van een vak zoals naaien, sieraden maken of schoonheidsspecialiste helpt ICC hen aan een beter leven. Ook motiveert zij de vrouwen vanuit de Bijbel om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven.

Waarom dit project?

Men richt zich op drie plattelandskerken in de gemeente Tipitapa en de stad León waar veel economische en sociale nood is. Met name vrouwen zijn veelal achtergesteld in economisch en sociaal opzicht. Door een passende technische en ondernemerschapsopleiding kunnen de vrouwen integreren op de arbeidsmarkt. Zij krijgen hierbij ook training voor het betreden van de arbeidsmarkt en hulp bij het zoeken naar een passende werkplek met een rechtvaardig salaris. Dit zal hun economische en sociale situatie ten goede veranderen.

Impact

Door samen te werken met de lokale kerk en gemeenschap ontstaat een netwerk van vrijwilligers, die de vrouwen motiveren en toerusten vanuit de liefde van God. Voor een zo goed mogelijk en blijvend resultaat wordt er ook samengewerkt met nationale en internationale organisaties. Men hoopt de vrouwen zo toe te rusten dat zij zelf op hun beurt een rolmodel worden voor andere vrouwen en de liefde van God gaan doorgeven aan de mensen om hen heen.

Wat kunnen we leren?

Projectcoördinator Humberto Flores heeft ervaring opgedaan in drie soortgelijke projecten in andere gemeenschappen. De succesvolle ervaringen van toen worden nu gebruikt en kunnen in de toekomst opnieuw in andere kerken en gemeenschappen worden toegepast. Op deze manier kunnen steeds meer vrouwen worden geholpen hun achtergestelde situatie blijvend te veranderen in zowel economisch als sociaal opzicht.

Deel dit artikel via

Uw donatie

Doneer op een andere manier

Bekijk deze projecten

Steun en training arme koffieboeren

Lees meer

Zelfredzame weduwen, wezen en gehandicapten

Lees meer