Projectomschrijving

Meer dan zes miljoen inwoners van Zuid-Afrika hebben met hiv/aids te maken. SCDO, de diaconale tak van de Reformed Churches of South Africa, geeft hiv/aidsvoorlichting op scholen, bij buurtcomités en in kerken. Ook helpt ze hiv/aids-slachtoffers bij het zoeken naar werk of het opzetten van een eigen bedrijf. Daarnaast informeert SCDO over het belang van gezonde voeding en gaat zij stigmatisering tegen. Zo biedt ze hoop voor wie getroffen is en probeert ze te voorkomen dat er nieuwe slachtoffers bij komen.

Waarom dit project?

Er zijn meer dan 6 miljoen mensen in Zuid-Afrika die leven met hiv/aids. Te veel om niets te doen. De Reformed Churches of South Africa (synod Soutpansberg) hebben dat opgepakt. De diaconale tak van de kerken, de SCDO heeft daartoe een aparte stichting in het leven geroepen, de dr. Helms Aids Love Foundation (HEAL) om voorlichting te geven en kader te vormen in de regio’s waar ze werken. Dit doen ze met o.a. interactieve lessen op scholen, in gemeenschappen, buurtcomités en kerken. Juist kerken behoren stigmatisering en discriminatie tegen te gaan en hoop te bieden. Daarnaast wil men graag de slachtoffers helpen aan werk en gezonde voeding. De SCDO pakt vooral ook dat laatste op door mensen te trainen in het opzetten van kleine bedrijfjes waaruit ze inkomsten kunnen genereren en eventueel daarvoor een bescheiden bijdragen te geven.

Impact

De SCDO maakt mensen die getroffen zijn door hiv-problematiek weerbaar. Slachtoffers worden aangemoedigd om hun plek in de maatschappij opnieuw in te nemen. Als een patiënt kan werken, ondersteunt de SCDO hen bij het zoeken naar een geschikte baan. Wie werk heeft, kan eten kopen. SCDO stimuleert duurzame landbouw.

Wat kunnen we leren?

Hulpverlenen is ook: mensen bewust maken van hun eigen zwakke en sterke kanten. Wie zich bewust is van zijn eigen (on)mogelijkheden, vindt makkelijker een passende plek in de maatschappij. Een klus die iemand zelf niet kan klaren, kan je hem uit handen nemen. Effectiever is het om diegene te voorzien van de juiste inzichten, zodat hij voor zichzelf kan zorgen en opkomen.

Deel dit artikel via

Uw donatie

Doneer op een andere manier

Bekijk deze projecten

Opvang en begeleiding weeskinderen (Sun City)

Lees meer

Opvang en begeleiding weeskinderen (Thembalethu)

Lees meer

Begeleiding hiv/aidspatiënten

Lees meer