Zendingswerkers

Vanuit Nederland werden twee echtparen als zendingswerkers uitgezonden. Op verzoek van de leiding van de Gereformeerde kerk van het dorpje D’kar werden Hessel en Coby Visser in 1991 uitgezonden voor Bijbelvertaalwerk naar Botswana. Een jaar later werden Jan en Beppie Wessels uitgezonden om daar een kerkplantingsproject te begeleiden. In 2010 keerden Jan en Beppie Wessels terug naar Nederland. Het werk van ds. Wessels is na zijn vertrek overgenomen door twee plaatselijke predikanten die door Nederland ondersteund worden.
Hessel en Coby Visser wonen en werken nog steeds in Botswana.

Uw donatie

Doneer op een andere manier

Andere zendingsprojecten