Burundi ligt in Centraal Afrika, ten oosten van de democratische republiek Congo en ten zuiden van Rwanda. Een derde deel van het land grenst aan Tanzania. Qua oppervlakte is het ongeveer tweederde van Nederland. Het landschap is heuvel- en bergachtig.

In 1962 werd Burundi onafhankelijk. Er waren sindsdien veel (burger)oorlogen, voornamelijk tussen Hutu’s en Tutsi’s. Duizenden kwamen om in het gewelddadige laatste deel van de twintigste eeuw. Velen vluchtten en vluchtelingen uit Burundi kwamen zelfs in Nederland terecht.

EPRB

In Burundi zijn er veel verschillende kerken. Naast de rooms-katholieke, de Anglicaanse en de Lutherse kerk zijn er talloze evangelische en charismatische kerken. De Eglises Protestantes Reformées du Burundi zijn ontstaan in 2003. Een aantal voorgangers kwam bijeen en koos er bewust voor om een kerk te vormen in het spoor van de Reformatie. De EPRB bestaan uit veertien gemeentes met zeven predikanten en een ledenaantal van ongeveer twaalfhonderd mensen in totaal.

Vluchteling

Enkele jaren geleden zijn de EPRB in contact gekomen met br. Innocent Nimpagaritse. Br. Nimpagaritse was als vluchteling uit Burundi in Nederland. Hij kreeg de A-status en is door contacten in het AZC lid geworden van de CGK Culemborg.

Vanuit Nederland heeft hij een project voor weeskinderen opgezet voor de door de burgeroorlog verscheurde regio waar hij zelf vandaan komt. Hij kreeg daarbij o.a. hulp van deputaten diaconaat.

Hulpvraag

Tijdens een bezoek aan dat weeshuis la Maison Wartburg is br. Nimpagaritse in contact gekomen met de EPRB. Hij vertelde daar wat hij zelf in de christelijke gereformeerde kerk vanuit Gods Woord heeft mogen leren. De ERPB heeft dezelfde belijdenissen als de CGK en het kerkelijk leven is op ongeveer dezelfde manier gestructureerd.

De hulpvraag die de EPRB aan zendingsdeputaten heeft gesteld, was heel in het kort: kom ons alsjeblieft helpen om een goede gereformeerde kerk te zijn. Op die vraag werd heeft zending in 2010 positief geantwoord. Onze primaire hulp is hulp bij theologisch onderwijs.

Deel dit artikel via

Uw donatie

Doneer op een andere manier

Bekijk deze projecten