Sinds 2010 kijken zendingsdeputaten niet alleen meer naar zendingsgebieden ver weg, in Afrika of Azië. West-Europa is zelf zendingsgebied geworden, omdat het christelijk geloof hier door allerlei ontwikkelingen niet langer bepalend is. Zending steunt de volgende projecten in West-Europa:

  • Kerkplanting in Barcelona en in Girona
  • Kerkplanting in Parijs – Chapelle de Nesle
  • Kerkplanting in Noord-Italië – Serenissima Ministries
  • Evangelisatieproject van onze Noord-Ierse zusterkerk, in Londonderry

Deel dit artikel via

Uw donatie

Doneer op een andere manier

Bekijk deze projecten