Trans World Radio

Mozambique was tot 1975 een Portugese kolonie. Na de onafhankelijkheid woedde er een lange burgeroorlog (1975-1992). Een van de medewerkers van Trans World Radio, ds. Avelino Mutilima, zond tijdens deze burgeroorlog dagelijks een boodschap van hoop uit via de radio. Heel veel mensen in de provincie Zambézia volgden deze hoopgevende Bijbelse programma’s en kwamen tot geloof. Overal in de provincie Zambézia ontstonden kerkjes. Omdat de voorgangers bijna geen theologische kennis hadden, vroeg Trans World Radio vervolgens aan zending om te helpen met theologisch onderwijs.

Onderwijs

Tussen 1995 en 2011 werkten de zendelingen Jan van ’t Spijker, Dirk Blijleven en Guus Vos in Mozambique. Zij hebben in 1998 geholpen bij het opzetten van een onderwijsorganisatie met de naam InForTeM (Theologisch Vormingsinstituut in Mozambique). In InForTeM werden een Bijbelschool met de naam EBOM en het ETE-programma ondergebracht.

Vanaf het begin is er samengewerkt met Mozambikaanse predikanten en sinds 2011 opereert dit instituut zelfstandig met een volledig Mozambikaanse staf. In 2023 is het voor de Mozambikaanse wet geregistreerd als een Mozambikaans opleidingsinstituut onder de naam AMITEM. In het Nederlands staat dat voor Zendingsvereniging voor de Promotie van de Theologie in Mozambique.

In dit filmpje vertelt predikant Mario Duarte Martin dat hij weinig theologische kennis had, zoals veel kerkleiders in Mozambique. Hij ontdekte hoe belangrijk Bijbelkennis is en hij is blij met zijn opleiding aan de Bijbelschool Infortem (nu AMITEM):

 

Dit filmpje neemt u mee naar het moment dat zending alle bezittingen overdroeg aan AMITEM, dat nu op eigen benen staat:

 

Het artikel Op eigen benen staan op blz. 20 t/m 22 in Doorgeven 2-23 gaat ook in op dit bijzondere moment: Doorgeven 2-2023 (publuu.com)

 

AMITEM is eigendom van een viertal kerkgemeenschappen in Mozambique: Igreja União Baptista de Moçambique, Igreja Reformada em Moçambique, Igreja Evangélica de Cristo em Moçambique.en Igreja de Christo de Moçambique. Directeur van AMITEM is pastor Alberto Antonio Nahoma.
Onder AMITEM kunnen de kerken verschillende kerkelijke en sociale activiteiten laten plaatsvinden. Momenteel wordt het vroegere opleidingscentrum dat onder InForTeM was opgezet voortgezet. De Bijbelschool heeft twee programma’s: ETE en EBOM

Deel dit artikel via

Uw donatie

Doneer op een andere manier

Bekijk deze projecten